چهاردهمین همایش دانشجوئی فناوری نانو , 2013-12-25

عنوان : ( ایجاد ساختار فوق ریزدانه-نانومتری در فرآیند فشار در کانال لوله ای )

نویسندگان: محمدحسن فرشیدی , محسن کاظمی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لوله‏ های آلیاژ آلومینیوم 6061 تحت فرآیند فشار درکانال لوله‏ای قرار گرفت و تغییرات ریزساختار آن در کرنش‏های مختلف بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروسکوپ الکترونی عبوری مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این مطالعات نشان داد که مکانیزم تقاطع باندهای برشی پس از پنج مرحله از فرآیند فشار درکانال لوله‏ای، به مکانیزم غالب ریز شدن دانه‏ها تبدیل می‏شود که این امر سبب خواهد شد تا پس از مرحله هفتم فرآیند فوق، ساختار ناهمگن فوق ریزدانه-نانومتری ایجاد شود که در آن حدود 50 درصد دانه‏ها در بازه 58-115 نانومتر قرار دارند.

کلمات کلیدی

, مواد فوق ریزدانه , تغییر شکل شدید, ریز کردن ساختار, دانه های نانومتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044460,
author = {فرشیدی, محمدحسن and محسن کاظمی نژاد},
title = {ایجاد ساختار فوق ریزدانه-نانومتری در فرآیند فشار در کانال لوله ای},
booktitle = {چهاردهمین همایش دانشجوئی فناوری نانو},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مواد فوق ریزدانه ، تغییر شکل شدید، ریز کردن ساختار، دانه های نانومتری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ایجاد ساختار فوق ریزدانه-نانومتری در فرآیند فشار در کانال لوله ای
%A فرشیدی, محمدحسن
%A محسن کاظمی نژاد
%J چهاردهمین همایش دانشجوئی فناوری نانو
%D 2013

[Download]