همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی , 2014-05-21

عنوان : ( مقایسه ی میزان فعالیت آنزیم های پکتیناز و سلولاز تولید شده توسط گروه های دو هسته ای و چندهسته ای قارچ رایزوکتونیا )

نویسندگان: فاطمه حسینی زهانی , پریسا طاهری , بهروز جعفرپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قارچ رایزوکتونیا ...

کلمات کلیدی

, پکتیناز, سلولاز, گروه های آناستوموزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044492,
author = {حسینی زهانی, فاطمه and طاهری, پریسا and جعفرپور, بهروز},
title = {مقایسه ی میزان فعالیت آنزیم های پکتیناز و سلولاز تولید شده توسط گروه های دو هسته ای و چندهسته ای قارچ رایزوکتونیا},
booktitle = {همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پکتیناز- سلولاز- گروه های آناستوموزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه ی میزان فعالیت آنزیم های پکتیناز و سلولاز تولید شده توسط گروه های دو هسته ای و چندهسته ای قارچ رایزوکتونیا
%A حسینی زهانی, فاطمه
%A طاهری, پریسا
%A جعفرپور, بهروز
%J همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
%D 2014

[Download]