هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2014-05-07

عنوان : ( گوگردزدایی زیستی خاک های الوده به ترکیبات نفتی )

نویسندگان: نعیما پرتانیان , معصومه بحرینی , بهار شهنواز , علی مخدومی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

احتراق سوخت های حاوی گوگرد منجر به تشکیل الاینده های هوا نظیر 2CO و ایجاد بارانهای اسیدی، تخریب زمینهای کشاورزی و اسیب زدن به نمای ساختمانها می شود. از انجا که روشهای موجود کنونی (نظیر سولفورزدایی با هیدروژن) دارای معایبی است چندین سال است که استفاده از روش های زیستی جهت رسیدن به این هدف مطرح و مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است. یکی از مزیت های گوگردزدایی زیستی جداسازی گوگرد از ترکیبات سولفوردار مانند بنزوتیوفن و دی بنزوتیوفن می باشد. بدین ترتیب که اتم های گوگرد را تحت شرایط کم فشار و کم دما و به طور اختصاصی از هیدروکربن جدا می کند، بدون آنکه سایر ترکیبات را تغییر دهد. علاوه بر این دو مزیت، هزینه کم در فرآیند، تمایل به صنعتی کردن این روش گوگردزدایی را افزایش داده است. بهبود بازده گوگردزدایی زیستی به میزان افزایش جداسازی اختصاصی گوگرد ضمن حفظ زنجیره ها و حلقه های هیدروکربنی و همچنین به جدا کردن نژادهای جدید و یا اصلاح باکتریهای گوگردزدا در مقیاس بالا بستگی دارد. در این مقاله، روش گوگردزدایی زیستی و پیشرفت های ایجاد شده در این زمینه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلمات کلیدی

, سولفورزدایی زیستی, خاک الوده , ترکیبات نفتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044503,
author = {پرتانیان, نعیما and بحرینی, معصومه and شهنواز, بهار and مخدومی, علی},
title = {گوگردزدایی زیستی خاک های الوده به ترکیبات نفتی},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2014},
location = {بابل, ايران},
keywords = {سولفورزدایی زیستی، خاک الوده ، ترکیبات نفتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گوگردزدایی زیستی خاک های الوده به ترکیبات نفتی
%A پرتانیان, نعیما
%A بحرینی, معصومه
%A شهنواز, بهار
%A مخدومی, علی
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2014

[Download]