اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک , 2014-11-28

عنوان : ( بررسی اثرات ترمیمی عصاره گیاه موسیر(allium hirtifulim) بر بافت پانکراس رت های نر دیابتیک ناشی از تزریق استرپتوزوتوسین )

نویسندگان: شیما فخرآبادی , حمیده قدرتی آزادی , احمدرضا موثقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و اهداف: موسیر با نام علمی allium hirtifolium گیاهی از خانواده لاله سانان است. در این تحقیق اثر محافظتی عصاره هیدروالکلیک موسیر بر بافت آسیب دیده پانکراس رت های نر دیابتیک مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روشها: در این تحقیق تعداد 30 سر رت نر نژاد ویستار با متوسط وزن25± 225 گرم بطور تصادفی به 4گروه تقسیم شدند. گروه کنترل مثبت (رت های دیابتی شاهد)، گروه کنترل منفی( رت های سالم غیر دیابتیک شاهد)، گروه کنترل موسیر (رت های غیردیابتیک دریافت کننده موسیر) و گروه درمان (رت های دیابتیک تیمارشونده با موسیر) طبقه بندی شدند.عصاره موسیر به میزان 3 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به رت های دو گروه کنترل موسیر و درمان به صورت گاواژ داده شد. یافته ها: نتایج حاصله موید افزایش جزایر لانگرهانس و نیز کاهش التهاب سلولهای این جزایر در گروه درمان با موسیر در مقایسه با گروه کنترل مثبت ( رت های دیابتیک که تحت درمان قرار نداشتند) می باشد. نتیجه گیری: این گیاه می تواند نقش مفیدی در درمان دیابت، از طریق افزایش جزایر لانگرهانس داشته باشد و بنابراین پیشنهاد میشود به عنوان درمان مکمل در رژیم افراد دیابتی به کار گرفته شود.

کلمات کلیدی

, رت, موسیر, دیابت, جزایر لانگرهانس, استرپتوزوتوسین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044508,
author = {فخرآبادی, شیما and قدرتی آزادی, حمیده and موثقی, احمدرضا},
title = {بررسی اثرات ترمیمی عصاره گیاه موسیر(allium hirtifulim) بر بافت پانکراس رت های نر دیابتیک ناشی از تزریق استرپتوزوتوسین},
booktitle = {اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {رت، موسیر، دیابت، جزایر لانگرهانس، استرپتوزوتوسین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات ترمیمی عصاره گیاه موسیر(allium hirtifulim) بر بافت پانکراس رت های نر دیابتیک ناشی از تزریق استرپتوزوتوسین
%A فخرآبادی, شیما
%A قدرتی آزادی, حمیده
%A موثقی, احمدرضا
%J اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
%D 2014

[Download]