فقه و مبانی حقوق اسلامی, دوره (46), شماره (2), سال (2014-1) , صفحات (209-231)

عنوان : ( نقد و بررسی ادله بطلان خیار شرط در ایقاعات )

نویسندگان: عبداله بهمن پوری , محمدحسن حائری , محمدتقی فخلعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از اصول مهم و زیربنایی در فقه و حقوق مورد توجه است. یکی از مصادیق ابراز حاکمیت اراده، حق فسخ معامله با خیار شرط است. جریان خیار شرط در عقود به راحتی پذیرفته شده است، هرچند که در برخی مصادیق عقود چون نکاح و وقف و ضمان اختلاف نظر وجود دارد، اما جریان خیار شرط در ایقاعات با سخت گیری ها و موانعی روبه رو بوده است و بسیاری از فقها در صدد توجیه عدم جریان خیار در ایقاع بوده اند. مشهور میان اصحاب، عدم نفوذ خیار شرط در ایقاعات و مستند آنها علاوه بر اجماع، وجوهی است عقلی که برخی از آنها به این برمی گردد که ایقاع مطلقاً شرط را قبول نمی کند و برخی نیز به این برمی گردد که ایقاع خصوص خیار را قبول نمی کند. در این جستار به بیان ادلۀ بطلان و نقد و بررسی آن پرداخته ایم.

کلمات کلیدی

, ایقاع, ایقاع موجد حق, ایقاع مسقط حق, اعاده معدوم, تقایل خیار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044516,
author = {بهمن پوری, عبداله and حائری, محمدحسن and فخلعی, محمدتقی},
title = {نقد و بررسی ادله بطلان خیار شرط در ایقاعات},
journal = {فقه و مبانی حقوق اسلامی},
year = {2014},
volume = {46},
number = {2},
month = {January},
issn = {2008-8744},
pages = {209--231},
numpages = {22},
keywords = {ایقاع، ایقاع موجد حق، ایقاع مسقط حق، اعاده معدوم، تقایل خیار شرط},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد و بررسی ادله بطلان خیار شرط در ایقاعات
%A بهمن پوری, عبداله
%A حائری, محمدحسن
%A فخلعی, محمدتقی
%J فقه و مبانی حقوق اسلامی
%@ 2008-8744
%D 2014

[Download]