دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2014-10-13

عنوان : ( عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر انتشار سرانه دی اکسیدکربن در کشورهای در حال توسعه )

نویسندگان: مهین دخت کاظمی , شهلا علی نیاکلاته ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر مسئله آلودگی محیط زیست مورد توجه بسیاری از کشورها و سازمانهای بین المللی قرار گرفته است.به همین دلیل در مطالعه مذکور به بررسی عوامل موثر بر مصرف انرژی و انتشار دی اکسیدکربن و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه منتخب(ایران، آلبانی، مقدونیه، پرو) پرداخته می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد ارتباط مثبت و معنی داری بین رشد جمعیت و مصرف انرژی بر انتشار گاز دی اکسید کربن در کشورهای درحال توسعه وجود دارد.

کلمات کلیدی

, آلودگی محیط زیست, رشد اقتصادی, کشورهای درحال توسعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044531,
author = {کاظمی, مهین دخت and علی نیاکلاته, شهلا},
title = {عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر انتشار سرانه دی اکسیدکربن در کشورهای در حال توسعه},
booktitle = {دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آلودگی محیط زیست، رشد اقتصادی، کشورهای درحال توسعه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر انتشار سرانه دی اکسیدکربن در کشورهای در حال توسعه
%A کاظمی, مهین دخت
%A علی نیاکلاته, شهلا
%J دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
%D 2014

[Download]