ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت , 2008-12-22

عنوان : ( تعیین شاخصهای بهره وری در مناطق عملیات انتقال گاز با نگرش سیستمی )

نویسندگان: سید محمد علوی , عظیه نداف , سیدمحمدجعفر جعفریان راد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با نگرش سیستمی شاخصهایی تعییین و بهره وری شرکت گاز مورد اندازه گیری قرار گرفت

کلمات کلیدی

بهره وری شاخص شرکت گاز نگرش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044539,
author = {علوی, سید محمد and عظیه نداف and جعفریان راد, سیدمحمدجعفر},
title = {تعیین شاخصهای بهره وری در مناطق عملیات انتقال گاز با نگرش سیستمی},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بهره وری شاخص شرکت گاز نگرش سیستمی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین شاخصهای بهره وری در مناطق عملیات انتقال گاز با نگرش سیستمی
%A علوی, سید محمد
%A عظیه نداف
%A جعفریان راد, سیدمحمدجعفر
%J ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
%D 2008

[Download]