هفتمن کنفرانس بین المللی مدیریت , 2009-12-17

عنوان : ( تعیین اهداف و شاخصهای بهرهوری در سطح کلان شهرداری مشهد با نگرش سیستمی )

نویسندگان: سید محمد علوی - عطیه نداف , سیدمحمدجعفر جعفریان راد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با استفاده از رویکرد سیستمی شاخصهایی تعیین و نسبت به ارزیابی بهره وری سازمان اقدام میگردد

کلمات کلیدی

, شهرداری شاخص بهره وری عملکرد بهره وری , نگرش سیستمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044540,
author = {سید محمد علوی - عطیه نداف and جعفریان راد, سیدمحمدجعفر},
title = {تعیین اهداف و شاخصهای بهرهوری در سطح کلان شهرداری مشهد با نگرش سیستمی},
booktitle = {هفتمن کنفرانس بین المللی مدیریت},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شهرداری شاخص بهره وری عملکرد بهره وری - نگرش سیستمی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین اهداف و شاخصهای بهرهوری در سطح کلان شهرداری مشهد با نگرش سیستمی
%A سید محمد علوی - عطیه نداف
%A جعفریان راد, سیدمحمدجعفر
%J هفتمن کنفرانس بین المللی مدیریت
%D 2009

[Download]