هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورِی , 2014-11-18

عنوان : ( بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت ذره ایAl-Gr تولید شده با دو روش: SPS و پرس سرد-تف‌جوشی در کوره خلأ )

نویسندگان: حسین پاکدل نوقابی , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، جهت اختلاط پودرهای آلومینیم خالص و گرافیت به منظور تولید کامپوزیت‌های پایه آلومینیم، تقویت شده با ذرات پودر گرافیت، از روشی جدید به نام همگن سازی در مایع استفاده شد. میزان گرافیت در این پژوهش از صفر تا 5/4 درصد وزنی درنظر گرفته شد. از پودرهای خشک شده حاصل به دو روش SPS و پرس سرد - تف‌جوشی در کوره خلأ تحت فشار و دما و زمان‌های مختلف نمونه‌های کامپوزیتی تولید شد. به منظور بررسی ریزساختار، نمونه‌های حاصل به وسیله میکروسکوپ نوری و SEM بررسی و تحلیل شدند. همچنین به منظور بررسی خواص مکانیکی، نمونه‌ها تحت آزمون‌های فشار، سختی سنجی (برینل) و سایش قرار گرفتند. با توجه به نتایج آزمون فشار، استحکام فشاری به دست آمده از این روش اختلاط بیش از دو برابر سایر روش‌های تولید این کامپوزیت و آلومینیم خالص بود. حتی این استحکام با تغییر برخی پارامترهای تف‌جوشی به بیش از سه ونیم برابر هم رسید. همچنین نمونه با درصد بهینه و توزیع یکنواخت گرافیت در زمینه بدون کلوخه شدن، دارای بیشترین استحکام و سختی و مقاومت به سایش بود. از طرفی، مقدار این درصد بهینه نسبت به سایر روش‌های تولید این کامپوزیت بالاتر بود (سه درصد). توزیع ذرات گرافیت در زمینه‌ی آلومینیم در این روش نسبت به روش‌های دیگر بهبود چشمگیری را نشان داد که همین امر باعث بهبود خواص مکانیکی گردید.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی :کامپوزیت ذره‌ای , آلومینیم , گرافیت , همگن‌سازی در مایع, SPS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044545,
author = {پاکدل نوقابی, حسین and سجادی, سیدعبدالکریم and باباخانی, ابوالفضل},
title = {بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت ذره ایAl-Gr تولید شده با دو روش: SPS و پرس سرد-تف‌جوشی در کوره خلأ},
booktitle = {هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورِی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {واژگان کلیدی :کامپوزیت ذره‌ای - آلومینیم - گرافیت - همگن‌سازی در مایع- SPS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت ذره ایAl-Gr تولید شده با دو روش: SPS و پرس سرد-تف‌جوشی در کوره خلأ
%A پاکدل نوقابی, حسین
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%A باباخانی, ابوالفضل
%J هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورِی
%D 2014

[Download]