هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورِی , 2014-11-18

عنوان : ( تولید نانوسرمت Al2O3-SiC-Ni با استفاده از ذرات سرامیکی پوشش داده شده با نیکل و بررسی خواص آن )

نویسندگان: دانیال فیروزبخت , سیدعبدالکریم سجادی , حسین بیگی نصرآبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کمپوزیت‌های سرامیک - فلز (سرمت‌ها) به دلیل خواص سایشی، استحکام و سختی بالا در صنایع اتومبیل و هوا فضا، صنایع نظامی و ابزار برش کاربرد یافته‌اند. یکی از روش‌های مورد توجه برای تولید سرمت‌ها، روش‌های مبتنی بر متالورژی پودر می‌باشد. با این حال ترشوندگی بسیار ضعیف ذرات سرامیکی در فلزات، توزیع ناهمگن ذرات در زمینه، دمای تف‌جوشی بالا، نیاز به تجهیزات پیشرفته مانند پرس داغ و اتمسفر احیایی از جمله محدودیت‌های این فرایند می‌باشند. در این پژوهش از یک ایده برای تولید نانوکمپوزیت‌های زمینه سرامیکی Al2O3-SiC-Ni استفاده شده است. در این روش ابتدا ذرات Al2O3 با لایه نازکی از Ni به وسیله روش الکترولس پوشش داده شدند و سپس پودرهای پوشش داده شده طی فرایندهای معمول متالورژی پودر به صورت نمونه‌های بالک در آمدند. تف جوشی در اتمسفر محیط و دماهای در محدوده °C 650 تا °C1250 انجام شد تا تاثیرات آن روی ریزساختار و میزان تخلخل نمونه‌های تولید شده بررسی گردد. در ادامه برای بهبود استحکام این سرمت‌ها، نانو ذرات SiC با درصد‌های مختلف برای توزیع در زمینه نیکلی به سرمت افزوده شد و بررسی‌های ریزساختاری و آزمایش‌های سختی، استحکام فشاری و سایش برای ارزیابی خواص مکانیکی نانوکمپوزیت‌ها انجام شد. نتایج حاصل از این بررسی‌ها نشان داد که در این روش چون از تماس ذرات آلومینا به یکدیگر حین زینترینگ ممانعت به عمل می آید می توان دمای زینترینگ سرمت را از محدوده دمایی ˚C1400 به دمای حدودC ˚800 کاهش داد. همچنین مشخص شد که افزودن نانوذرات SiC تا 5 درصد وزنی باعث بهبود خواص نمونه‌های کمپوزیتی می‌شود.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: نانوکمپوزیت زمینه سرامیکی, روش الکترولس, تف‌جوشی, خواص مکانیکی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044546,
author = {فیروزبخت, دانیال and سجادی, سیدعبدالکریم and بیگی نصرآبادی, حسین},
title = {تولید نانوسرمت Al2O3-SiC-Ni با استفاده از ذرات سرامیکی پوشش داده شده با نیکل و بررسی خواص آن},
booktitle = {هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورِی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: نانوکمپوزیت زمینه سرامیکی، روش الکترولس، تف‌جوشی، خواص مکانیکی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید نانوسرمت Al2O3-SiC-Ni با استفاده از ذرات سرامیکی پوشش داده شده با نیکل و بررسی خواص آن
%A فیروزبخت, دانیال
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%A بیگی نصرآبادی, حسین
%J هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورِی
%D 2014

[Download]