هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورِی , 2014-11-18

عنوان : ( ساخت کامپوزیت درجای FGM آلومینیوم-آلومینا به روش پرس داغ )

نویسندگان: محمدعلی حقی , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، تولیدکامپوزیت‌‌های گرادیانی سه لایه آلومینیم-آلومینا با درصد حجمی‌‌فاز آلومینا از 7/5% تا 7/18 درصد حجمی‌‌از طریق اختلاط پودرهای آلومینیم و اکسید روی توسط آسیاب ماهواره ای و اعمال فرآیند پرس داغ در دمای 580 درجه سانتیگراد و فشار‌‌های 50،70 و 90 مگاپاسکال بررسی شد. تولید ذرات ‌تقویت‌کننده آلومینا از طریق وقوع واکنش آلومینوترمیک به صورت درجا در زمینه فلزی صورت گرفت. با افزایش فشار، چگالی نسبی نمونه‌‌ها از 5/87% به 5/98% رسید. حداکثر سختی لایه‌‌های کامپوزیتی به 4/137 ویکرز برای نمونه تولید شده با فشار 90 مگاپاسکال بود. همچنین، تصاویر میکروسکوپ نوری نشان دهنده توزیع یکنواخت ذرات میکرونی آلومینا در زمینه آلومینیم می‌‌باشند.

کلمات کلیدی

, واژه‌‌های کلیدی: کامپوزیت, ساختار گرادیانی, آلومینیم-آلومینا, واکنش آلومینوترمیک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044547,
author = {حقی, محمدعلی and سجادی, سیدعبدالکریم and باباخانی, ابوالفضل},
title = {ساخت کامپوزیت درجای FGM آلومینیوم-آلومینا به روش پرس داغ},
booktitle = {هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورِی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {واژه‌‌های کلیدی: کامپوزیت، ساختار گرادیانی، آلومینیم-آلومینا، واکنش آلومینوترمیک.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساخت کامپوزیت درجای FGM آلومینیوم-آلومینا به روش پرس داغ
%A حقی, محمدعلی
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%A باباخانی, ابوالفضل
%J هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورِی
%D 2014

[Download]