همایش مدیران گروه های عربی کشور , 2006-01-24

عنوان : ( اموزش زبان از دیدگاه زبان شناسی ومعناشناسی )

نویسندگان: سیدحسین سیدی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی دیدگاه های زبان شناسان وروان شناسان در باب اموزش زبان

کلمات کلیدی

زبان زبان شناسی توصیفی تجویزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044557,
author = {سیدی, سیدحسین},
title = {اموزش زبان از دیدگاه زبان شناسی ومعناشناسی},
booktitle = {همایش مدیران گروه های عربی کشور},
year = {2006},
location = {ايران},
keywords = {زبان زبان شناسی توصیفی تجویزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اموزش زبان از دیدگاه زبان شناسی ومعناشناسی
%A سیدی, سیدحسین
%J همایش مدیران گروه های عربی کشور
%D 2006

[Download]