باز شناسی اندیشه های شریعتی , 2000-12-05

عنوان : ( نسبت شرعتی ومعلمی )

نویسندگان: سیدحسین سیدی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از انواع نسبت ها مهم ترین نسبت شریعتی معلمی است

کلمات کلیدی

شریعتی معلمی تعهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044558,
author = {سیدی, سیدحسین},
title = {نسبت شرعتی ومعلمی},
booktitle = {باز شناسی اندیشه های شریعتی},
year = {2000},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شریعتی معلمی تعهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نسبت شرعتی ومعلمی
%A سیدی, سیدحسین
%J باز شناسی اندیشه های شریعتی
%D 2000

[Download]