هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( شناسایی و بررسی پراکندگی گونه های آویشن در پارک ملی تندوره در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: الهه طبسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرده آویشن

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044582,
author = {طبسی, الهه},
title = {شناسایی و بررسی پراکندگی گونه های آویشن در پارک ملی تندوره در استان خراسان رضوی},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {آویشن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی و بررسی پراکندگی گونه های آویشن در پارک ملی تندوره در استان خراسان رضوی
%A طبسی, الهه
%J هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2012

[Download]