هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( مقایسه تنوع گونه های قارچ های میکوریزای همزیست در ریزوسفر آویشن در دو فصل بهار و پاییز )

نویسندگان: الهه طبسی , محمود ذکائی , آذرنوش جعفری , جمیل واعظی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

واژه میکوریزا

کلمات کلیدی

همزیست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044598,
author = {طبسی, الهه and ذکائی, محمود and آذرنوش جعفری and جمیل واعظی},
title = {مقایسه تنوع گونه های قارچ های میکوریزای همزیست در ریزوسفر آویشن در دو فصل بهار و پاییز},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {همزیست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه تنوع گونه های قارچ های میکوریزای همزیست در ریزوسفر آویشن در دو فصل بهار و پاییز
%A طبسی, الهه
%A ذکائی, محمود
%A آذرنوش جعفری
%A جمیل واعظی
%J هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2012

[Download]