اولین همایش ملی خانواده ، دانشجو ، دانشگاه , 2009-04-27

عنوان : ( بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی A و کیفیت زندگی در دانشجویان خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: محسن حسن زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدتی است تحقیقات فراوانی پیرامون رابطه بین سبک زندگی ، شخصیت افراد و ..... ( فایل پیوست)

کلمات کلیدی

, تیپ شخصیت A , کیفیت زندگی _ دانشجویان خوابگاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044616,
author = {حسن زاده, محسن},
title = {بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی A و کیفیت زندگی در دانشجویان خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد},
booktitle = {اولین همایش ملی خانواده ، دانشجو ، دانشگاه},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تیپ شخصیت A - کیفیت زندگی _ دانشجویان خوابگاهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی A و کیفیت زندگی در دانشجویان خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد
%A حسن زاده, محسن
%J اولین همایش ملی خانواده ، دانشجو ، دانشگاه
%D 2009

[Download]