بیست و دومین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2014 , 2014-04-22

عنوان : ( بهینه سازی پارامترهای میراگر جرمی تنظیم شده جهت کاهش پاسخ لرزه ای سازه با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , محمّد اسکندری , احسام خوفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میراگر جرمی تنظیم شده به عنوان یکی از پرکاربردترین سیستم های کنترل غیر فعال در حیطه کنترل ارتعاشات سازه-های بلند شناخته شده است. در طراحی این سیستم به جهت افزایش بهبود کارایی آن، مهمترین مساله یافتن پارامترهای بهینه می باشد. در این پژوهش با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات ، مقادیر پارامترهای بهینه میراگر جرمی شامل جرم، سختی و میرایی آن برای چند نمونه زلزله برای سازه با مدل ساختمان برشی با هدف مینیمم سازی جابجایی ماکزیمم سازه محاسبه و نتایج آن با سایر منابع مقایسه خواهد شد. نتایج بهینه یابی پارامترهای میراگر جرمی جهت مینیمم سازی سه تابع هدف جابجایی ماکزیمم، شتاب ماکزیمم و جابجایی نسبی ماکزیمم به صورت مجزا بررسی می شود. این بررسی ها، نشان از تعارض بین اهداف و لزوم بهینه یابی چند هدفه را نشان می دهد. در ادامه، برای یک نمونه از زلزله ها بهینه یابی چند هدفه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در نهایت حول نقطه بهینه بدست آمده از بهینه یابی چند هدفه، تحلیل حساسیت انجام شد و نشان داد که میرایی تاثیر چندانی در تغییر کارایی میراگر در این نقطه ندارد و تغییرات سختی و جرم میراگر بیشترین تاثیر را بر روی جابجایی نسبی ماکزیمم سازه دارد.

کلمات کلیدی

, ارتعاشات سازه¬های بلند, میراگر جرمی تنظیم شده, بهینه سازی, الگوریتم¬های تکاملی, الگوریتم اجتماع ذرات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044622,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and اسکندری, محمّد and احسام خوفی},
title = {بهینه سازی پارامترهای میراگر جرمی تنظیم شده جهت کاهش پاسخ لرزه ای سازه با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات},
booktitle = {بیست و دومین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2014},
year = {2014},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {ارتعاشات سازه¬های بلند، میراگر جرمی تنظیم شده، بهینه سازی، الگوریتم¬های تکاملی، الگوریتم اجتماع ذرات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی پارامترهای میراگر جرمی تنظیم شده جهت کاهش پاسخ لرزه ای سازه با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A اسکندری, محمّد
%A احسام خوفی
%J بیست و دومین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2014
%D 2014

[Download]