دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران , 2014-10-01

عنوان : ( ارزیابی خاک های ناپایدار داخلی و ریزشویی در بستر سدها (مطالعه موردی سد میاندشت اسفراین) )

نویسندگان: محمدعلی معروف , جعفر بلوری بزاز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرسایش داخلی یا آبشستگی عبارتست از حمل تدریجی ذرات ریز خاک توسط جریان آب از میان ترک ها و خلل و فرج خاک. در اثر شسته شدن ذرات به تدریج دبی عبوری از بدنه یا پی سد زیاد شده و ممکن است سبب تخریب سازه ی خاکی شود. پدیده ی فرسایش داخلی سبب تخریب بسیاری از سدهای خاکی و سنگریزه ای شده است. با توجه به جنس مصالح پی سد میاندشت و وجود یک لایه ی درشت دانه در عمق 3 متری دبی عبوری زیاد از این لایه خطر پدیده ی ریز شویی را تقویت می کند. در پژوهش حاضر ناپایداری داخلی مصالح بستر سد میاندشت و احتمال وقوع پدیده ی ریزشویی و آبشستگی در پی سد بررسی شده است. بر اساس این مطالعه مصالح بستر در بعضی از مقاطع ناپایدار داخلی بوده و باید با انجام اقداماتی از قبیل احداث پرده ی آببند با آن مقابله کرد.

کلمات کلیدی

, خاک های ناپایدار داخلی, ریزشویی, فرسایش داخلی, بستر سد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044623,
author = {معروف, محمدعلی and بلوری بزاز, جعفر},
title = {ارزیابی خاک های ناپایدار داخلی و ریزشویی در بستر سدها (مطالعه موردی سد میاندشت اسفراین)},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران},
year = {2014},
location = {کرمانشاه, ايران},
keywords = {خاک های ناپایدار داخلی، ریزشویی، فرسایش داخلی، بستر سد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی خاک های ناپایدار داخلی و ریزشویی در بستر سدها (مطالعه موردی سد میاندشت اسفراین)
%A معروف, محمدعلی
%A بلوری بزاز, جعفر
%J دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
%D 2014

[Download]