سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی , 2014-11-18

عنوان : ( مطالعه رفتار تغییر شکل فولاد ضدزنگ آستنیتی در مقیاس میکرو با استفاده از روش اجزاء محدود کریستال پلاستیسیته )

نویسندگان: بهرام بندشه , عبدالرحمان جامی الاحمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مواد کریستالی درمقیاس میکرو و مزو رفتار کاملا متفاوتی از آنچه در مقیاس ماکرو دارند ، نشان می‌دهند. ماهیت ناهمسانگرد دانه های موجود در بافت فلزات باعث به وجود آمدن ناسازگاری بین دانه ها در هنگام تغییرشکل می شود. این یعنی تغییرشکل در مقیاس میکرو به صورت ناهمگن می باشد و با قوانین بنیادی تئوری پلاستیسیته مواد پیوسته نمی توان آن را مورد بررسی قرار داد. در این مقاله جهت بررسی رفتار تغییرشکل فولاد ضدزنگ آستنیتی 316L در مقیاس میکرو یک رویه بر مبنای روش اجزاء محدود کریستال پلاستیسیته انتخاب شده است. ابتدا فرمول بندی مدل ماده براساس روابط بنیادی ماده در کریستال پلاستیسیته در قالب زیربرنامه UMAT به نرم افزار آباکوس معرفی شده است. برای اعتبارسنجی، نتایج حل اجزاء محدود کریستال پلاستیسیته حاصل از آباکوس با نتایج حاصل از حل تحلیلی روابط موجود در کریستال پلاستیسیته و برنامه نوشته شده در نرم افزار متلب، مقایسه شده است. نتیجه مقایسه حاکی از تطابق خوب نتایج عددی و تحلیلی می باشد. در پایان شبیه سازی آزمون کشش روی نمونه فولاد ضدزنگ حاوی یک دانه انجام شده است و با برخی نتایج تجربی مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان داد رفتار تغییرشکل و موضعی شدن آن با روش پیشنهاد شده قابل پیش بینی بوده در حالیکه روش اجزاء محدود ماکرومکانیک ناتوان از شناسایی این رفتارها در مقیاس میکرو و مزو می باشد.

کلمات کلیدی

, روش اجزاء محدود کریستال پلاستیسیته, زیربرنامه UMAT, میکرومکانیک, فولاد ضدزنگ 316L
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044626,
author = {بندشه, بهرام and جامی الاحمدی, عبدالرحمان},
title = {مطالعه رفتار تغییر شکل فولاد ضدزنگ آستنیتی در مقیاس میکرو با استفاده از روش اجزاء محدود کریستال پلاستیسیته},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {روش اجزاء محدود کریستال پلاستیسیته، زیربرنامه UMAT، میکرومکانیک، فولاد ضدزنگ 316L},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه رفتار تغییر شکل فولاد ضدزنگ آستنیتی در مقیاس میکرو با استفاده از روش اجزاء محدود کریستال پلاستیسیته
%A بندشه, بهرام
%A جامی الاحمدی, عبدالرحمان
%J سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی
%D 2014

[Download]