همایش ملی صنعت؛ نظام حقوقی و پیشگری از جرم , 2012-05-24

عنوان : ( در آمدی بر تضمین های قانونی حمایتی از صاحبان صنایع )

نویسندگان: سیدحسین حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حمایت ازبخش صنایع در نظام های اقتصادی از جایگاه مهمی بر خوردار است. زیرا بدون توجه به این مهم آسیب غیر قابل جبران به حوزه اقتصادی وارد خواهد شد. مهمترین گزینه حمایتی موثر از صاحبان صنایع در تضمین های قانونی نمایان می شود و از این رهگذر می توان موجبات اجرایی اصول اساسی نظام اقتصادی را قاعده مند نمود. وانگهی سیاست حقوقی یک نظام اقتصادی نیز بایستی بطور شفاف راهکارهای حمایتی تقنینی را نشان دهد و از یک هماهنگی کامل با سیاست اقتصادی حاکم بر جامعه بر خوردارباشد. در غیر این صورت مدل اقتصادی و حقوقی یکدیگر را حذف نموده و اخلال در نظام اقتصادی را بدنبال خواهد داشت. تئوری ضرورت تعامل سیاست تقنینی و اقتصادی در نظام حقوقی ما نیز به نحوی مشاهده می شود. بعلاوه در سیاست اقتصادی کنونی عبور از اقتصاد دولتی و توجه بر محوریت اقتصاد غیر دولتی از اولویت های توسعه اقتصادی قرار گرفته است. این رویکرد، بخصوص در متون قانونی بیشتر نمایان است و مقررات ناظربر وضعیت سابق با رویکرد دولتی به نفعع وضعیت لاحق با رویکرد غیر دولتی در حال تعدیل می باشد. مطالعه تفصیلی تعدیل مذکور می تواند نحوه تضمین حقوقی در حوزه های مختلف صنعتی را تبیین کند. اگر چه قبل از این مهم بررسی در آمد گونه بر تضمینات حقوقی وارد بر بخش صنعت خالی از فایده نمی باشد. امری که موضوع این مقاله را در بر می گیرد و دو تضمین حقوقی و کیفری ارکان اصلی آن را تشکیل می دهد

کلمات کلیدی

, صاحبان صنایع , خصوصی سازی, تدابیر حمایتی کیفری, تدابیر حمایتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044642,
author = {حسینی, سیدحسین},
title = {در آمدی بر تضمین های قانونی حمایتی از صاحبان صنایع},
booktitle = {همایش ملی صنعت؛ نظام حقوقی و پیشگری از جرم},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {صاحبان صنایع - خصوصی سازی- تدابیر حمایتی کیفری- تدابیر حمایتی حقوقی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T در آمدی بر تضمین های قانونی حمایتی از صاحبان صنایع
%A حسینی, سیدحسین
%J همایش ملی صنعت؛ نظام حقوقی و پیشگری از جرم
%D 2012

[Download]