دومین همایـش سـراسـری کشـاورزی و منـابع طبیـعی پایـدار , 2014-10-13

عنوان : ( بررسی اثر دما و بارندگی بر میزان کربن آلی خاک در بخشی از مراتع استان کرمانشاه )

نویسندگان: الهام منصوری , علیرضا کریمی , یحیی پرویزی , حجت امامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دما و بارندگی دو ویژگی اصلی اقلیمی هستند که با تاثیر بر دو فرآیند فتوسنتز و تنفس تعیین کننده مقدار ذخیره کربن آلی خاک هستند. مقدار مواد آلی خاک و نرخ تجزیه ی آن تحت شرایط آب و هوایی مختلف متفاوت است اما معمولا با افزایش بارندگی و کاهش دما میزان ماده آلی خاک افزایش می یابد.هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط پارامترهای اقلیمی (دما و بارش) با میزان ماده آلی خاک در 5 منطقه اقلیمی استان کرمانشاه بود. نتایج این بررسی نشان داد که در منطقه مورد مطالعه ارتباط معنی داری بین پارامترهای اقلیمی و کربن آلی خاک وجود ندارد.

کلمات کلیدی

, کربن آلی خاک, اقلیم, دما و بارندگی, کرمانشاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044652,
author = {منصوری, الهام and کریمی, علیرضا and یحیی پرویزی and امامی, حجت},
title = {بررسی اثر دما و بارندگی بر میزان کربن آلی خاک در بخشی از مراتع استان کرمانشاه},
booktitle = {دومین همایـش سـراسـری کشـاورزی و منـابع طبیـعی پایـدار},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {کربن آلی خاک، اقلیم، دما و بارندگی، کرمانشاه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر دما و بارندگی بر میزان کربن آلی خاک در بخشی از مراتع استان کرمانشاه
%A منصوری, الهام
%A کریمی, علیرضا
%A یحیی پرویزی
%A امامی, حجت
%J دومین همایـش سـراسـری کشـاورزی و منـابع طبیـعی پایـدار
%D 2014

[Download]