دومین همایـش سـراسـری کشـاورزی و منـابع طبیـعی پایـدار , 2014-10-13

عنوان : ( تاثیر برخی ویژگی‌های فیزیکی وشیمیمایی خاک بر کربن آلی خاک های مرتعی در استان کرمانشاه )

نویسندگان: الهام منصوری , علیرضا کریمی کارویه , یحیی پرویزی , حجت امامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کربن آلی مهم‌ترین مشخصه کیفی خاک می‌باشد که حفاظت از آن محور اصلی کشاورزی پایدار و حفظ زیست بوم خاک است. این پژوهش با هدف بررسی اثر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیمایی خاک بر کربن آلی خاک در مراتع استان کرمانشاه انجام شد. نتایج نشان داد که کربن آلی در این مراتع با هدایت الکتریکی، رس و سیلت همبستگی مثبت و با شن همبستگی منفی دارد. همچنین نتیجه رگرسیون چند متغیره نشان داد که سیلت مهم‌ترن عامل اثرگذار بر مقدار رس در این عرصه است.

کلمات کلیدی

, کربن آلی خاک, ویزگی های فیزیکی و شیمیایی خاک,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044653,
author = {منصوری, الهام and کریمی کارویه, علیرضا and یحیی پرویزی and امامی, حجت},
title = {تاثیر برخی ویژگی‌های فیزیکی وشیمیمایی خاک بر کربن آلی خاک های مرتعی در استان کرمانشاه},
booktitle = {دومین همایـش سـراسـری کشـاورزی و منـابع طبیـعی پایـدار},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {کربن آلی خاک، ویزگی های فیزیکی و شیمیایی خاک، کرمانشاه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر برخی ویژگی‌های فیزیکی وشیمیمایی خاک بر کربن آلی خاک های مرتعی در استان کرمانشاه
%A منصوری, الهام
%A کریمی کارویه, علیرضا
%A یحیی پرویزی
%A امامی, حجت
%J دومین همایـش سـراسـری کشـاورزی و منـابع طبیـعی پایـدار
%D 2014

[Download]