دومین همایش ملی انتقال حرارت و جرم ایران , 2014-11-19

عنوان : ( بررسی تأثیر تغییرات دما وگردش گاز حاصل از احتراق سوخت در بویلرهای چگالشی )

نویسندگان: آرش اسدالهی , جواد ابوالفضلی اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به طور کلی در بویلرها، با احتراق سوخت گازهای داغ تولید می شود که با گذر دادن این گازها از مبدل حرارتی می توان مقدار قابل توجهی از انرژی این گازهای داغ را به آب منتقل نموده و باعث افزایش دمای آب شد. در واقع این پیش گرمایش عامل اصلی افزایش راندمان حرارتی بویلرهای چگالشی است. افزایش راندمان حرارتی، کاهش انتشار آلاینده ها و صرفه اقتصادی پارامترهای مهم بررسی و مبنای مقایسه بین بویلرهای معمولی با بویلرهای چگالشی می باشند. باارائه نتایج تحلیلی و آزمایشگاهی در این مقاله، سعی شده تا این عوامل به خصوص راندمان حرارتی مورد بررسی قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, بویلر چگالشی, راندمان حرارتی, انتشار آلاینده ها, بازیابی انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044708,
author = {اسدالهی, آرش and ابوالفضلی اصفهانی, جواد},
title = {بررسی تأثیر تغییرات دما وگردش گاز حاصل از احتراق سوخت در بویلرهای چگالشی},
booktitle = {دومین همایش ملی انتقال حرارت و جرم ایران},
year = {2014},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {بویلر چگالشی، راندمان حرارتی، انتشار آلاینده ها، بازیابی انرژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر تغییرات دما وگردش گاز حاصل از احتراق سوخت در بویلرهای چگالشی
%A اسدالهی, آرش
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%J دومین همایش ملی انتقال حرارت و جرم ایران
%D 2014

[Download]