هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2014-10-23

عنوان : ( بررسی محیط رسوبی و گسترش ماسه سنگ های زون 5 میدان نفتی مارون بر اساس خصوصیات پتروگرافی، نقشه هم سنگی و نمودار گاما )

نویسندگان: احمد میرمرقابی , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , محمد خانه باد , جلیل جعفری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقشه هم سنگی، نمودار گاما، محیط رسوبگذاری، میدان مارون

کلمات کلیدی

, نقشه هم سنگی, نمودار گاما, محیط رسوبگذاری, میدان مارون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044723,
author = {میرمرقابی, احمد and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and خانه باد, محمد and جعفری, جلیل},
title = {بررسی محیط رسوبی و گسترش ماسه سنگ های زون 5 میدان نفتی مارون بر اساس خصوصیات پتروگرافی، نقشه هم سنگی و نمودار گاما},
booktitle = {هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2014},
location = {اراک, ايران},
keywords = {نقشه هم سنگی، نمودار گاما، محیط رسوبگذاری، میدان مارون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی محیط رسوبی و گسترش ماسه سنگ های زون 5 میدان نفتی مارون بر اساس خصوصیات پتروگرافی، نقشه هم سنگی و نمودار گاما
%A میرمرقابی, احمد
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A خانه باد, محمد
%A جعفری, جلیل
%J هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2014

[Download]