پژوهش های فلسفی- کلامی, دوره (2), شماره (63), سال (2015-6) , صفحات (53-73)

عنوان : ( بررسی سیر معتزله پژوهی در قرن بیستم میلادی )

نویسندگان: حسن زرنوشه فراهانی , سهیلا پیروزفر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشف و انتشار نسخه‌های خطی معتزله و در رأس آن‌ها دو کتاب «الانتصار» و «المغنی» در اوایل قرن بیستم میلادی، باعث شد مذهب معتزله که از قرن‌ها پیش مورد بی‌توجهی قرارگرفته بود، بار دیگر کانون توجه محققان قرار گیرد و در این راستا تحقیقات بی‌شماری در جهت معرفی اندیشه‌های معتزله انجام شود. در این مقاله، سیر معتزله پژوهی در قرن بیستم در سه مرحله‌ی زمانی بررسی می‌شود؛ مرحله اول، نیمه‌ی نخست قرن بیستم یعنی زمان انتشار کتاب «الانتصار» و سایر تحقیقاتی است که در پی آن صورت گرفت. مرحله دوم، آغاز دهه‌ی 60 تا اواخر دهه‌ی 80 میلادی است که سرآغاز و نقطه‌ی عطف آن، کشف «المغنی» قاضی عبدالجبار در یمن است که به دنبال آن نسخه‌های خطی دیگری از عبدالجبار و سایر متقدمان معتزله منتشر شد و تحقیقات متعددی نیز ناظر بر آراء عبدالجبار نگاشته شد. مرحله‌ی سوم نیز دو دهه‌ی پایانی قرن بیستم با ویژگی افزایش گستره‌ی موضوعی تحقیقات است، ازجمله اینکه در این مرحله مطالعات انتقادی توسط جریان سلفی بر ضد آراء معتزله نگاشته شد

کلمات کلیدی

, معتزله, نسخه‌های خطی, الانتصار, المغنی, قاضی عبدالجبار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044736,
author = {زرنوشه فراهانی, حسن and پیروزفر, سهیلا},
title = {بررسی سیر معتزله پژوهی در قرن بیستم میلادی},
journal = {پژوهش های فلسفی- کلامی},
year = {2015},
volume = {2},
number = {63},
month = {June},
issn = {1735-9791},
pages = {53--73},
numpages = {20},
keywords = {معتزله، نسخه‌های خطی، الانتصار، المغنی، قاضی عبدالجبار.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی سیر معتزله پژوهی در قرن بیستم میلادی
%A زرنوشه فراهانی, حسن
%A پیروزفر, سهیلا
%J پژوهش های فلسفی- کلامی
%@ 1735-9791
%D 2015

[Download]