هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورِی , 2014-11-18

عنوان : ( سنتز نانوذرات آهن-نیکل به روش میکروامولسیون و بررسی تاثیر پارامترهای ساختمان مایسلی بروی سایز ذرات )

نویسندگان: مهرداد درّی , حسین بیگی نصرآبادی , ابوالفضل باباخانی , سهیل جمالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده در این پژوهش، از روش میکروامولسیون برای سنتز ترکیبات مختلفی از نانو ذرات آهن-نیکل استفاده می‌شود. پرمالوی (permalloy) عنوان آلیاژى می باشد که به خانواده این ترکیبات آهن و نیکل اطلاق می شود. این آلیاژ از نظر مغناطیسى نرم بوده و تحت نیروهاى مغناطیسى کم نفوذپذیرى و گذردهى زیادى از خود نشان می‌دهد. به منظور سنتز نانوذراتی تک سایز با مورفولوژی‌های مختلف، نمک‌های کلریدی آهن و نیکل توسط عامل احیا کننده هیدرازین در محیط واسط مایسل معکوس واکنش می‌دهند. تاثیر پارامترهای مختلف ساختمان مایسلی مانند نسبت آب به سورفکتانت، نسبت آب به روغن و نسبت روغن به سورفکتانت و همچنین نسبت ترکیب دو فلز بروی سایز و مورفولوژی ذرات مورد بررسی قرار گرفته است. مشخصات نانوذرات سنتز شده، به وسیله آنالیزاندازه ذرات، آنالیز پراش اشعه ایکس، آنالیز جذب اتمی، آنالیزهای حرارتی و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که با افزایش نسبت روغن به سورفکتانت-کوسورفکتانت و همچنین نسبت آب به روغن، اندازه نانوذرات افزایش می‌یابد. در مقابل افزایش نسبت سورفکتانت-کوسورفکتانت به آب باعث کاهش اندازه نانوذرات می‌شود. بر این اساس آلیاژ‌ Fe0.2Ni0.8 با ترکیب 10 درصد آب، 30 درصد فاز روغن و 60 درصد مخلوط سورفکتانت و کوسورفکتانت منجر به سنتز ذرات آهن- نیکل با ابعاد 81 نانومتر می شود.

کلمات کلیدی

, میکروامولسیون, آهن- نیکل, سورفکتانت, آنالیز اندازه ذرات (PSA).
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044745,
author = {درّی, مهرداد and بیگی نصرآبادی, حسین and باباخانی, ابوالفضل and جمالی, سهیل},
title = {سنتز نانوذرات آهن-نیکل به روش میکروامولسیون و بررسی تاثیر پارامترهای ساختمان مایسلی بروی سایز ذرات},
booktitle = {هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورِی},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {میکروامولسیون، آهن- نیکل، سورفکتانت، آنالیز اندازه ذرات (PSA).},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز نانوذرات آهن-نیکل به روش میکروامولسیون و بررسی تاثیر پارامترهای ساختمان مایسلی بروی سایز ذرات
%A درّی, مهرداد
%A بیگی نصرآبادی, حسین
%A باباخانی, ابوالفضل
%A جمالی, سهیل
%J هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورِی
%D 2014

[Download]