سومین همایش ملی دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران , 2014-10-29

عنوان : ( محاسبه ضریب خاموشی نور در مزارع یکساله و دو ساله زعفران )

نویسندگان: بی بی ملیحه میرهاشمی , محمد بنایان اول , احمد نظامی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ضریب خاموشی نور، نرخ کاهش نور در جامعه گیاهی را تعیین می‌کند و از پارامترهای کلیدی در ارزیابی جذب نور و تولید گیاهی است. به منظور تعیین ضریب خاموشی در مزارع یکساله و دو ساله زعفران آزمایشی طی سه سال زراعی 1390،1391 و 1392 و در چهار فصل رشد در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. طی فصل رشد در هر سال تشعشع در بالا و پایین کانوپی در 8 نوبت اندازه گیری شد و در هر نوبت 48 مرتبه تشعشع رسیده به پایین کانوپی ثبت شد. جهت محاسبه ضریب خاموشی نور شیب منحنی نسبت نور عبور کرده از کانوپی در مقابل شاخص سطح برگ بدست آمد. نتایج آزمایش نشان داد که میانگین دوساله ضریب خاموشی نور در مزارع یکساله معادل 20/1 و در مزارع دوساله معادل 54/0 بود

کلمات کلیدی

, نرخ کاهش نور, تشعشع, زعفران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044756,
author = {میرهاشمی, بی بی ملیحه and بنایان اول, محمد and نظامی, احمد and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {محاسبه ضریب خاموشی نور در مزارع یکساله و دو ساله زعفران},
booktitle = {سومین همایش ملی دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران},
year = {2014},
location = {تربت حیدریه, ايران},
keywords = {نرخ کاهش نور، تشعشع، زعفران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محاسبه ضریب خاموشی نور در مزارع یکساله و دو ساله زعفران
%A میرهاشمی, بی بی ملیحه
%A بنایان اول, محمد
%A نظامی, احمد
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J سومین همایش ملی دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
%D 2014

[Download]