دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی , 2013-03-02

عنوان : ( حفظ انرژی با گیاهان پوششی در معماری دیواره های سبز و باغ بام ها )

نویسندگان: سیدمجید زرگریان , علی تهرانی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای رسیدن به معماری سبز از نوع پایدار در جهت کاهش انرژی در مقیاس شهری لازم است که مطالعات دقیق و برجسته ای در خصوص نوع پوشش سبز سازگار با اقلیم منطقه انجام شود. هر ساختمان باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که نیاز آن به سوخت فسیلی به حداقل ممکن برسد. کاربرد و جانمایی صحیح درختان در منظر سبز شهری می تواند در فراهم آوردن سر پناهی برای درامان ماندن در برابر سرما و یا ایجاد فضایی خنک در تابستان برای سکونت افراد نقش بازی کند. استفاده از گیاه در سقف ساختمان و ایجاد فضایی بنام باغ بام و یا استفاده از گیاهان رونده در سطوح عمودی ساختمان ها به عنوان دیواره سبز می تواند نقش موثری در کاهش انژی برودتی و گرمایشی ساختمان داشته باشد. گیاه به عنوان یک موجود زنده نیاز های اکولوژیکی خاص خود را دارا می باشد انتخاب درختان و گیاهان سازگار با اقلیم منطقه و محل کاشت ( اعم از شرایط خاک، آب و میزان نور فراهم شده) برای ایجاد فضای سبز پایدار بسیار حائز اهمیت است از طرف دیگر رعایت اصول زیبایی شناسی منظر در آمیختگی معماری سبز و عناصر سخت، نیاز به شناخت ویژگی های کاربردی تر در صفات مرفولوژیکی گیاه مانند بافت، فرم، رنگ برگ، تراکم شاخه ها و ... دارد. این مقاله ضمن بررسی جنبه های مختلف بکارگیری گیاهان در دیوارهای در بام سبز و ( Frankenia SP ) ساختمان ها و باغ بام ها با هدف حفظ انرژی، به معرفی گیاه کم توقع پوششی فرانکنیا برای دیواره های سبز (Parthenocissus) و موچسب (Hedra helix L.) عشقه ، (Vinca minor ) معرفی گیاه پیچ تلگرافی عمودی از لحاظ کاربردی و زیبا شناسی مورد بحث و بررسی قرار داده است.

کلمات کلیدی

, معماری سبز, باغ بام, دیواره سبز, فرانکنیا, پیچ تلگرافی, عشقه, موچسب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044762,
author = {زرگریان, سیدمجید and تهرانی فر, علی},
title = {حفظ انرژی با گیاهان پوششی در معماری دیواره های سبز و باغ بام ها},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {معماری سبز، باغ بام، دیواره سبز، فرانکنیا، پیچ تلگرافی، عشقه، موچسب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حفظ انرژی با گیاهان پوششی در معماری دیواره های سبز و باغ بام ها
%A زرگریان, سیدمجید
%A تهرانی فر, علی
%J دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
%D 2013

[Download]