اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ , 2014-08-20

عنوان : ( تاثیر اینترنت بر صادرات ایران به ده کشور منتخب در حوزه تجارت خارجی )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور , مصطفی کریم زاده , پروین غفرانی , مهرانگیز لکزیان , الهه کریمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ظهور اینترنت و تجاری شدن آن در دهه‌های اخیر، شیوه‌های سنتی تجارت را متحول نموده است. تجارت الکترونیک ، انقلابی در شیوه‌ها و رویه‌های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه جویی را به بهترین وجه جامه عمل پوشانده است. شواهدی از کشورهای پیشرفته و صنعتی نشان می‌دهد، اگر اینترنت راه ورود به بازارهای جدید را از طریق کاهش ارتباط و هزینه‌ها هموار سازد، این امکان وجود خواهد داشت که صادرات کالاها و خدمات هم آسان‌تر شود. به بیان دیگر، دسترسی به اینترنت، به ‌طور غیر مستقیم بر تجارت تاثیرگذار است. هدف این تحقیق، ارزیابی اثر اینترنت بر صادرات ایران به ده کشور منتخب طی سال های 2002 تا 2011 در چارچوب مدل جاذبه تعمیم یافته و از طریق روش داده‌‌های تابلویی است. داده‌ها از بانک‌های اطلاعاتی بین‌المللی مانند بانک جهانی استخراج شده است. نتایج نشان می‌دهد که حضور اینترنت بر میزان صادرات کشور ایران موثر نبوده است. به‌عبارت دیگر، استفاده از اینترنت نتوانسته است از اثر منفی فاصله بر میزان صادرات کشور ایران بکاهد و باعث افزایش صادرات شود. در واقع، با وجود تجارت الکترونیک و استفاده از اینترنت، تاثیر متغیر فاصله بر صادرات ایران تغییر چندانی نکرده است.

کلمات کلیدی

, اینترنت, صادرات ایران, تجارت الکترونیک, مدل جاذبه تعمیم‌یافته, داده‌های تابلویی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044766,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا and کریم زاده, مصطفی and غفرانی, پروین and لکزیان, مهرانگیز and کریمی, الهه},
title = {تاثیر اینترنت بر صادرات ایران به ده کشور منتخب در حوزه تجارت خارجی},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ},
year = {2014},
location = {علی آباد کتول, ايران},
keywords = {اینترنت، صادرات ایران، تجارت الکترونیک، مدل جاذبه تعمیم‌یافته، داده‌های تابلویی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر اینترنت بر صادرات ایران به ده کشور منتخب در حوزه تجارت خارجی
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A کریم زاده, مصطفی
%A غفرانی, پروین
%A لکزیان, مهرانگیز
%A کریمی, الهه
%J اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
%D 2014

[Download]