نخستین همایش کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی , 2013-11-27

عنوان : ( بررسی اثرات تنش خشکی بر ویژگیهای جوانه زنی و رشد گیاهچه گل راعی ، سداب و شنبلیله )

نویسندگان: جواد بخشی زاده ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قبلا" ارسال شده است.

کلمات کلیدی

گل راعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044770,
author = {بخشی زاده, جواد},
title = {بررسی اثرات تنش خشکی بر ویژگیهای جوانه زنی و رشد گیاهچه گل راعی ، سداب و شنبلیله},
booktitle = {نخستین همایش کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی},
year = {2013},
location = {تربت حیدریه, ايران},
keywords = {گل راعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات تنش خشکی بر ویژگیهای جوانه زنی و رشد گیاهچه گل راعی ، سداب و شنبلیله
%A بخشی زاده, جواد
%J نخستین همایش کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
%D 2013

[Download]