چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درخت , 2014-05-14

عنوان : ( بررسی عملکرد سیستم های پخش سیلاب )

نویسندگان: ناصر پرویان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از جمله راه های جلوگیری از خسارت ناشی از سیل به ویژه هدررفت آب و خاک در حوزه های آبخیز مناطق خشک و نیمه خشک اجرای پخش سیلاب در مناطق دشتی پایین دست حوزه است. مطالعات نشان داده است که انباشت رسوبات حمل شده توسط سیلاب از مناطق بالادست حوزه آبخیز به مناطقی که سیستم پخش سیلاب انجام شده، منجر به تغییراتی در خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و حاصل خیزی خاک این مناطق می شود. سازندهای متفاوت با خصوصیات مختلف، رواناب هایی با کیفیت متفاوت ایجاد می کنند. بنابراین موفقیت یا عدم موفقیت طرح های پخش سیلاب علاوه بر کیفیت خاک عرصه، به کیفیت سیلابهای ورودی به سیستم پخش نیز بستگی دارد. در شبکه های پخش سیلاب و سامانه های تغذیه مصنوعی، رسوب گذاری مهمترین مانع نفوذ آب در خاک و رسیدن آن به سفره آب زیرزمینی است. به نظر می رسد در طول زمان بر اثر ورود رسوبات ریزدانه به شبکه های پخش سیلاب، راندمان این طرح ها کاهش یابد. اما در نهایت رشد فزاینده جمعیت و استفاده های بی رویه از منابع طبیعی جهت برطرف نمودن نیازهای خود، انسان را بر آن داشته که با پخش سیلاب ها در مراتع فقیر، به منظور احیاء پوشش گیاهی مراتع و تغذیه سفره های آب زیرزمینی، تا حد زیادی روند تخریب منابع را کند و یا حتی متوقف سازد.

کلمات کلیدی

, سیستم پخش سیلاب, حاصل خیزی خاک, تغذیه مصنوعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044774,
author = {پرویان, ناصر},
title = {بررسی عملکرد سیستم های پخش سیلاب},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درخت},
year = {2014},
location = {ساری, ايران},
keywords = {سیستم پخش سیلاب، حاصل خیزی خاک، تغذیه مصنوعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عملکرد سیستم های پخش سیلاب
%A پرویان, ناصر
%J چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درخت
%D 2014

[Download]