بیست و یکمین گرد همایی علوم زمین , 2003-01-31

عنوان : ( بررسی چینه شناسی رسوبات آواری ( ژوراسیک زیرین - میانی ) شمال شرق بینالود )

نویسندگان: علی ابوطالبی پیرنعیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رسوبات سیلیسی آواری زوراسیک زیرین - میانی از منطقه فریزی ( شمال غرب مشهد ) تا روستای امان آباد (جنوب غرب مشهد ) در شمال شرق بینالود گسترش دارد . مرز تحتانی این رسوبات با فیلیت مشهد ( رنو - لیاس ) در تمام منطقه بصورت گسله است . قسمت فوقانی این رسوبات توسط رسوبات مارنی دلیچای با یک کنتاکت تدریجی پوشیده شده است . این رسوبات عمدتا از رخساره های ماسه سنگی ، شیل ماسه ای ، شیل سیلتی حاوی فسیلهای گیاهی و کنگلو مرا تشکیل شده است . اختصاصات بافتی ، وجود آثار فسیل گیاهی ، ساختمانهای رسوبی و تغییرات رخسارهای نشان می دهد که این رسوبات در محیطهای رودخانهای - دلتایی رسوبگذاری نموده اند. با استفاده از چند جنس و گونه از فسیل های گیاهی موجود در رسوبات مذکور سن این رسوبات االنین - باژوسین تعیین شده است

کلمات کلیدی

, رسوبات سیلیسی آواری , فسیل گیاهی , ژوراسیک زیرین و میانی , االنین , باژوسین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044784,
author = {ابوطالبی پیرنعیمی, علی},
title = {بررسی چینه شناسی رسوبات آواری ( ژوراسیک زیرین - میانی ) شمال شرق بینالود},
booktitle = {بیست و یکمین گرد همایی علوم زمین},
year = {2003},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رسوبات سیلیسی آواری - فسیل گیاهی - ژوراسیک زیرین و میانی - االنین - باژوسین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی چینه شناسی رسوبات آواری ( ژوراسیک زیرین - میانی ) شمال شرق بینالود
%A ابوطالبی پیرنعیمی, علی
%J بیست و یکمین گرد همایی علوم زمین
%D 2003

[Download]