دومین همایش ملی فضای سبز شهری , 2005-06-29

عنوان : ( نگاه اقتصادی به فضای سبز بر پایه تولیدات جنبی و کارکردهای عملی )

نویسندگان: علی تهرانی فر , مرتضی مرادیخواه , سیدمجید زرگریان , مریم کهربائیان , بهداد علیزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فضای سبز شهری دارای کارکردهای زیباشناختی،روانی ، اجتماعی و زیست محیطی بسیاری می باشد. اما در کنار این موهبتها ، فضای سبز شهری دارای کارکردهای دیگری نیز می باشد که بخشی از آن مربوط به تولیدات جنبی نظیر گیاهان داروئی و مصارف صنعتی (تولید چوب) در پایان عمر مفید گیاهان منظر قابل توجه و برنامه ریزی می باشد. همچنین جنبه دیگر قابلیت های دوسویه فضای سبز با مصداق های عملی همچون کاربرد گیاهان به عنوان عناصر معماری منظر و یا استفاده از فضای سبز شهری برای کنترل فاضلاب پارکینگ ها می تواند ارزش اقتصادی فوق العاده ای در فضای سبز کلان شهرها پدید آورد. چرا که بسیاری از هزینه هایی که برای کاشت، مدیریت و نگهداری فضای سبز شهری صرف می شودممکن است برای نسل حاضر چندان سود اقتصادی نداشته باشد و در واقع سود نهایی از این سرمایه گذاریها در صورت تحقق مدیریت بهینه نصیب نسل آینده می گردد. بنابراین با در نظر داشتن کارکردهای عملی و تولیدات جنبی فضای سبز و برنامه ریزی و هدایت صحیح این بخش به منظور بهره برداری اصولی از آن می توان ضمن جبران هزینه های صرف شده ،فضای سبز شهری را از دیدگاه یک نهاد یک سویه و پرهزینه به مرز خودکفایی و در نهایت سود آوری اقتصادی با حفظ ویژگی های منظر سوق داد.

کلمات کلیدی

, فضای سبز, تولیدات جنبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044801,
author = {تهرانی فر, علی and مرتضی مرادیخواه and زرگریان, سیدمجید and کهربائیان, مریم and علیزاده, بهداد},
title = {نگاه اقتصادی به فضای سبز بر پایه تولیدات جنبی و کارکردهای عملی},
booktitle = {دومین همایش ملی فضای سبز شهری},
year = {2005},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {فضای سبز، تولیدات جنبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نگاه اقتصادی به فضای سبز بر پایه تولیدات جنبی و کارکردهای عملی
%A تهرانی فر, علی
%A مرتضی مرادیخواه
%A زرگریان, سیدمجید
%A کهربائیان, مریم
%A علیزاده, بهداد
%J دومین همایش ملی فضای سبز شهری
%D 2005

[Download]