سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2014-01-28

عنوان : ( بررسی رابطه عناصر کم مصرف با عملکرد اقتصادی زعفران در منطقه قاین )

نویسندگان: امیر رنجبر , حجت امامی , علیرضا کریمی , رضا خراسانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اطلاعات کمی در مورد کیفیت خاک در ایران، به ویژه در مزارع زعفران وجود دارد. بنابراین این پژوهش به منظور بررسی روابط بین عملکرد اقتصادی زعفران با برخی از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک بر روی 30 نمونه خاک از مزارع زعفران منطقه قاینات انجام شد. نتایج به دست آمده از روش رگرسیون گام به گام نشان داد که ویژگی های هدایت الکتریکی (EC)، نسبت جذبی سدیم (SAR)، مس (Cu)، روی(Zn)، منگنز(Mn)، فسفر(P)، پتاسیم (K)، کربنات کلسیم (CaCO3) و فعالیت پتاسیم (eK) به عنوان مهم ترین ویژگی های شیمیایی موثر بر عملکرد اقتصادی زعفران بوده و 70 درصد از تغییرات آن را توجیه نمودند.

کلمات کلیدی

, زعفران, عملکرد, عناصر کم مصرف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044818,
author = {رنجبر, امیر and امامی, حجت and کریمی, علیرضا and خراسانی, رضا},
title = {بررسی رابطه عناصر کم مصرف با عملکرد اقتصادی زعفران در منطقه قاین},
booktitle = {سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2014},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {زعفران، عملکرد، عناصر کم مصرف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه عناصر کم مصرف با عملکرد اقتصادی زعفران در منطقه قاین
%A رنجبر, امیر
%A امامی, حجت
%A کریمی, علیرضا
%A خراسانی, رضا
%J سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2014

[Download]