سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2014-01-28

عنوان : ( تاثیر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری و کلات آهن بر فراهمی آهن و برخی عناصر کم مصرف خاک )

نویسندگان: علاءالدین الصالح , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , حجت امامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات زیادی نشان داده که ضایعات آلی مانند لجن فاضلاب، کمپوست زباله شهری و کود های دامی به طور طبیعی حاوی مقادیر قابل ملاحظه ای از عناصر غذایی بوده که همراه با مواد آلی به صورت کلاتهای آلی درآمده و موجب افزایش حلالیت و قابلیت جذب عناصر غذایی در خاک می شوند. این تحقیق با هدف بررسی کاربرد کمپوست زباله شهری و کلات آهن بر فراهمی آهن خاک و برخی عناصر کم مصرف انجام شد. نتایج نشان داد کاربرد مقادیر 20 و 40 کیلوگرم کلات آهن در هکتار به ترتیب باعث افزایش 141 و 171 درصدی آهن خاک شد. نتایج برهمکنش تیمارها نشان داد که بیشترین آهن قاب لجذب خاک در نتیجه تلفیق 15تن بر هکتار کمپوست زباله شهری و 40 کیلوگرم کلات آهن در هکتار به دست آمد. کاربرد کمپوست زباله شهری غلظت منگنز، روی و مس را هم به میزان قابل توجه و معنی داری افزایش دادند.

کلمات کلیدی

, کمپوست, کلات آهن, عناصر کم مصرف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044825,
author = {الصالح, علاءالدین and آستارائی, علیرضا and فتوت, امیر and امامی, حجت},
title = {تاثیر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری و کلات آهن بر فراهمی آهن و برخی عناصر کم مصرف خاک},
booktitle = {سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2014},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {کمپوست، کلات آهن، عناصر کم مصرف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری و کلات آهن بر فراهمی آهن و برخی عناصر کم مصرف خاک
%A الصالح, علاءالدین
%A آستارائی, علیرضا
%A فتوت, امیر
%A امامی, حجت
%J سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2014

[Download]