اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , 2014-12-18

عنوان : ( مطالعه مهار کنندگی آنزیم ACE توسط پپتید آیورین 2/1 در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: صدیقه هاشم پور , احمد آسوده , جمشیدخان چمنی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پپتید آیورین 2/1 ( aurein-1.2) استخراج شده از ترشحات پوستی قورباغه زنگی جنوبی (Litoria aurea ) و قورباغه استرالیایی (Litoria raniformis)، به صورت شیمیایی سنتز و با روش RP-HPLC خالص‏سازی شد. در این مطالعه فعالیت مهار آنزیم تبدیل کننده ی آنژیوتانسین ɪ سنجش شد. پس از محاسبه درصد مهار IC50محاسبه و مقدار آن 152/0 میلی گرم بر میلی لیتر معادل 6/102 میکرومولار تعیین شد. علاوه بر این بر‏همکنش کمپلکس آنزیم ACE و پپتید آیورین 2/1 با کمک روش مدل سازی مولکولی ( Docking ) انجام شد. بررسی تجربی و شبیه سازی مولکولی( Docking ) نشان داد که پپتید آیورین 2/1 دارای فعالیت مهار کنندگی آنزیم ACE است. نتایج این تحقیق نشان داد که پپتید آیورین 2/1 می‏تواند به عنوان یک مهارکننده ی ACE در نظر گرفته شود.

کلمات کلیدی

, پپتید آیورین 2/1, مهارکننده ی ACE, مدل سازی مولکولی, HPLC
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044827,
author = {صدیقه هاشم پور and آسوده, احمد and جمشیدخان چمنی},
title = {مطالعه مهار کنندگی آنزیم ACE توسط پپتید آیورین 2/1 در شرایط آزمایشگاهی},
booktitle = {اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پپتید آیورین 2/1، مهارکننده ی ACE، مدل سازی مولکولی، HPLC},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه مهار کنندگی آنزیم ACE توسط پپتید آیورین 2/1 در شرایط آزمایشگاهی
%A صدیقه هاشم پور
%A آسوده, احمد
%A جمشیدخان چمنی
%J اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
%D 2014

[Download]