مکانیزاسیون کشاورزی, دوره (1), شماره (2), سال (2013-10) , صفحات (57-67)

عنوان : ( بررسی انرژی مصرفی تولید قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus) در سطوح مختلف بستر کشت سالیانه در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: مسعود سعیدی , مهدی خجسته پور , محمدحسین عباسپور فرد , محمد فارسی , امین نیکخواه کلاچاهی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق میزان انرژی مصرفی تولید قارچ دکمه ای در استان خراسان رضوی محاسبه شده است. اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 13 واحد تولید قارچ دکمه ای به دست آمد. واحدها در سه سطح مساحتی بستر کشت سالیانه کمتر از 7000 مترمربع و بیشتر از 20000 مترمربع مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد، میزان انرژی ورودی برای تولید قارچ دکمه ای 79/ 2480 مگاژول بر مترمربع بود. سوخت، کاه و کلش گندم و ماشین ها به ترتیب با 79/76، 12/40 5/59 درصد پرمصرف ترین نهاده های انرژی در تولید قارچ دکمه ای بودند. نتایج تابع کاب داگلاس نشان داد که اثر نهاده های انرژی دانه گندم و کود مرغی در بین سایر نهاده ها بیش ترین ضریب رگرسیونی را به ترتیب (1/30) و (0/77) بر روی عملکرد (قارچ دکمهای و کمپوست) داشت.علاوه براین تأثیر نهاده کود مرغی بر عملکرد قارچ دکمه ای در سطح پنج درصد معنی دار بود. واحدهایی با مساحت بستر کشت سالیانه و 7000-200000 مترمربع از انرژی مصرفی کمتر و کارایی انرژی بالاتری برای تولید قارچ و کمپوست بر واحد سطح برخوردار بودند.

کلمات کلیدی

, انرژی, سوخت, قارچ دکمه ای, کاب داگلاس, کود مرغی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044828,
author = {سعیدی, مسعود and خجسته پور, مهدی and عباسپور فرد, محمدحسین and فارسی, محمد and نیکخواه کلاچاهی, امین},
title = {بررسی انرژی مصرفی تولید قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus) در سطوح مختلف بستر کشت سالیانه در استان خراسان رضوی},
journal = {مکانیزاسیون کشاورزی},
year = {2013},
volume = {1},
number = {2},
month = {October},
issn = {2383-126X},
pages = {57--67},
numpages = {10},
keywords = {انرژی، سوخت، قارچ دکمه ای، کاب داگلاس، کود مرغی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی انرژی مصرفی تولید قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus) در سطوح مختلف بستر کشت سالیانه در استان خراسان رضوی
%A سعیدی, مسعود
%A خجسته پور, مهدی
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A فارسی, محمد
%A نیکخواه کلاچاهی, امین
%J مکانیزاسیون کشاورزی
%@ 2383-126X
%D 2013

[Download]