اولین همایش داخلی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز , 2014-12-04

عنوان : ( مدلسازی و بهینه سازی خوردگی ابزار در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی سوپر آلیاژ اینکونل 718 با بهره گیری از شبکه عصبی و الگوریتم تبرید تدریجی )

نویسندگان: فرید ایلچی , فرهاد کلاهان , یاسر رستمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ماشینکاری تخلیه الکتریکی یکی از روش های مهم تولید مخصوص می باشد که در قالب سازی ، تعمیرات و تولید قطعات خاص صنعتی کاربرد گسترده ای دارد. متغیرهای ورودی در این تحقیق شامل پنج پارامتر زمان روشنی پالس، زمان خاموشی پالس، زمان روی کار ، ولتاژ گپ و جریان تخلیه می باشند همچنین نرخ خوردگی ابزار به عنوان متغیر خروجی فرآیند مورد ارزیابی قرار می گیرد. در ابتدا با استفاده از داده های بدست آمده از آزمایشات تجربی، یک شبکه عصبی مصنوعی آموزش داده شده است تا مقادیر خروجی فرآیند را پیش بینی کند. در ادامه مدل شبکه عصبی طراحی شده با الگوریتم بهینه سازی تبرید تدریجی ترکیب بخوبی (SA) شده است تا مقادیر بهینه ی پارامترهای ورودی تعیین شوند. نتایج نشان می دهند که ترکیب شبکه عصبی با الگوریتم بهینه سازی تبرید تدریجی می تواند مقادیر بهینه پارامترهای تنظیمی را بمنظور کسب بهترین نرخ خوردگی ابزار تعیین نماید.

کلمات کلیدی

, نرخ خوردگی ابزار, فرآیند تخلیه الکتریکی, شبکه عصبی, بهینه سازی, الگوریتم تبرید تدریجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044877,
author = {فرید ایلچی and کلاهان, فرهاد and یاسر رستمیان},
title = {مدلسازی و بهینه سازی خوردگی ابزار در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی سوپر آلیاژ اینکونل 718 با بهره گیری از شبکه عصبی و الگوریتم تبرید تدریجی},
booktitle = {اولین همایش داخلی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز},
year = {2014},
location = {نظنز, ايران},
keywords = {نرخ خوردگی ابزار، فرآیند تخلیه الکتریکی، شبکه عصبی، بهینه سازی، الگوریتم تبرید تدریجی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی و بهینه سازی خوردگی ابزار در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی سوپر آلیاژ اینکونل 718 با بهره گیری از شبکه عصبی و الگوریتم تبرید تدریجی
%A فرید ایلچی
%A کلاهان, فرهاد
%A یاسر رستمیان
%J اولین همایش داخلی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز
%D 2014

[Download]