مدیریت, دوره (19), شماره (140), سال (2009-1) , صفحات (35-39)

عنوان : ( پویائی نوآوری درصنعت بانکداری )

نویسندگان: امیر محمد فکور ثقیه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ابتدا به بررسی مدلهای پیشین نواوری و کاربرد آنها در صنعت بانکداری پرداخته شده است. در ادامه برای تشریح تکامل فناوری در صنعت بانکداری، مدل بازبینی شده چرخه حیات فن آوری ارائه شده و بکارگیری مدل پیشنهادی بر دو نو آوری موفق صنعت بانکداری، خودپرداز و بانکداری اینترنتی...

کلمات کلیدی

, نوآوری, چرخه حیات فن آوری, صنعت بانکداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044890,
author = {فکور ثقیه, امیر محمد},
title = {پویائی نوآوری درصنعت بانکداری},
journal = {مدیریت},
year = {2009},
volume = {19},
number = {140},
month = {January},
issn = {1023-7445},
pages = {35--39},
numpages = {4},
keywords = {نوآوری، چرخه حیات فن آوری، صنعت بانکداری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پویائی نوآوری درصنعت بانکداری
%A فکور ثقیه, امیر محمد
%J مدیریت
%@ 1023-7445
%D 2009

[Download]