مواد نوین, دوره (5), شماره (4), سال (2014-8) , صفحات (1-12)

عنوان : ( بررسی ریزساختاری فوم نانوکامپوزیتی آلومینیوم تقویت شده با نانوذرات اکسید سیلیسیم تولید شده با استفاده از امواج مافوق صوت )

نویسندگان: اکرم صالحی , سیدمجتبی زبرجد , ابوالفضل باباخانی , محمدصادق ابروی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق با استفاده از امواج مافوق صوت، نانوکامپوزیت زمینه آلومینیومی تقویت شده با نانوذرات اکسید سیلیسیم (SiO2)تولید شد و سپس با استفاده از روش فوم سازی مستقیم مذاب و با به کارگیری عامل فوم ساز هیدرید تیتانیم(TiH2)، فوم نانوکامپوزیتی Al-SiO2 تولیدگردید. در ادامه، بررسی های ریزساختاری جهت اطمینان از تولید فوم نانوکامپوزیتی و ارزیابی نقش نانوذرات بر مورفولوژی و ضخامت دیواره سلول ها توسط میکروسکوپ های نوری و الکترونی انجام پذیرفت. با استفاده از نرم افزار های کامپیوتری، پدیده ریزش مذاب در حین فوم سازی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق، ساختارهای چندوجهی سلول ها و توزیع مناسب نانوذرات در دیواره سلول ها را با استفاده از ارزیابی های میکروسکوپی نشان داد. همچنین مشاهده شد که ضخامت دیواره سلول ها و مساحت ناحیه پلاتو با فاصله گرفتن از سطح نمونه ریخته گری شده، تغییر می کنند.

کلمات کلیدی

, امواج مافوق صوت, فوم نانوکامپوزیت, بررسی های ریزساختاری, پدیده ریزش مذاب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044906,
author = {صالحی, اکرم and زبرجد, سیدمجتبی and باباخانی, ابوالفضل and محمدصادق ابروی},
title = {بررسی ریزساختاری فوم نانوکامپوزیتی آلومینیوم تقویت شده با نانوذرات اکسید سیلیسیم تولید شده با استفاده از امواج مافوق صوت},
journal = {مواد نوین},
year = {2014},
volume = {5},
number = {4},
month = {August},
issn = {2228-5946},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {امواج مافوق صوت،فوم نانوکامپوزیت،بررسی های ریزساختاری، پدیده ریزش مذاب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ریزساختاری فوم نانوکامپوزیتی آلومینیوم تقویت شده با نانوذرات اکسید سیلیسیم تولید شده با استفاده از امواج مافوق صوت
%A صالحی, اکرم
%A زبرجد, سیدمجتبی
%A باباخانی, ابوالفضل
%A محمدصادق ابروی
%J مواد نوین
%@ 2228-5946
%D 2014

[Download]