همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع , 2014-09-18

عنوان : ( بررسی امکان تیپینگ عضلات برای کاهش آسیب به ناحیه کمر کاربران ماشین‌های کشاورزی )

نویسندگان: امین نیکخواه کلاچاهی , باقر عمادی , مهدی خجسته پور , سیدرضا عطارزاده حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به این که کاربران ماشین‌های کشاورزی در شرایط نسبتا نامساعد کاری قرار دارند، ارائه راهبردی مناسب برای کاهش آسیب‌های وارده به کاربران ماشین‌های کشاورزی حائز اهمیت می‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی امکان استفاده از تیپ بر روی عضله کوادراتوس لومباروم (در ناحیه کمر) کاربران تراکتور MF285 انجام گردید. آزمایش‌ها روی 25 نفر انجام شد و فعالیت الکتریکی عضله کوادراتوس لومباروم آن‌ها قبل، در حین و پس از فشردن پدال‌های کلاچ و گاز در حالت‌های بدون تیپ و با تیپ ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که نسبت RMS فعالیت الکتریکی بعد از 60 ثانیه فشردن پدال‌های کلاچ و گاز نسبت به قبل از آن در عضله کودارتوس لومباروم به ترتیب 06/1 و 25/3 محاسبه شد. این نسبت پس از نصب تیپ در حین فشردن پدال‌های کلاچ و گاز به ترتیب 04/1 و 42/1 به دست آمد. به طور کلی نصب تیپ باعث کاهش فعالیت الکتریکی عضله کوادراتوس لومباروم در حین فشردن پدال شد، ولی تفاوت فعالیت الکتریکی عضلات در حالت‌های بدون تیپ و با تیپ در حین فشردن پدال کلاچ در سطح پنج درصد معنی‌دار نبود، این تفاوت در حین فشردن پدال گاز در سطح پنج درصد معنی‌دار محاسبه شد.

کلمات کلیدی

, عضله, پدال, فعالیت الکتریکی, کلاچ, گاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044911,
author = {نیکخواه کلاچاهی, امین and عمادی, باقر and خجسته پور, مهدی and عطارزاده حسینی, سیدرضا},
title = {بررسی امکان تیپینگ عضلات برای کاهش آسیب به ناحیه کمر کاربران ماشین‌های کشاورزی},
booktitle = {همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع},
year = {2014},
location = {همدان, ايران},
keywords = {عضله، پدال، فعالیت الکتریکی، کلاچ، گاز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی امکان تیپینگ عضلات برای کاهش آسیب به ناحیه کمر کاربران ماشین‌های کشاورزی
%A نیکخواه کلاچاهی, امین
%A عمادی, باقر
%A خجسته پور, مهدی
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%J همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
%D 2014

[Download]