نخستین همایش سراسری حسابداری و مدیریت , 2006-09-05

عنوان : ( کاربرد تکنیک ABCدر صنعت بانکداری )

نویسندگان: امیر محمد فکور ثقیه , حمید قارزی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هزینه یابی بر مبنای فعالیت با اصلاح روش تخصیص هزینه ها به فعالیت های مرتبط با ساخت هر محصول، امکان محاسبه صحیح بهای تمام شده را به سازمان می دهد. در این مقاله امکان بکارگیری تکنیک هزینه یابی بر مبنای فعالیت در خدمات بانکداری مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, هزینه یابی بر مبنای فعالیت , مدیریت حسابداری , صنعت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044913,
author = {فکور ثقیه, امیر محمد and حمید قارزی},
title = {کاربرد تکنیک ABCدر صنعت بانکداری},
booktitle = {نخستین همایش سراسری حسابداری و مدیریت},
year = {2006},
location = {کاشان, ايران},
keywords = {هزینه یابی بر مبنای فعالیت - مدیریت حسابداری - صنعت بانکداری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد تکنیک ABCدر صنعت بانکداری
%A فکور ثقیه, امیر محمد
%A حمید قارزی
%J نخستین همایش سراسری حسابداری و مدیریت
%D 2006

[Download]