روش, دوره (14), شماره (88), سال (2004-11) , صفحات (44-48)

عنوان : ( تجارت الکترونیک و مدیریت زنجیره تامین )

نویسندگان: امیر محمد فکور ثقیه ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه شرکت ها دریافته اند که برای پاسخگویی مناسب به تغییرات سریع نیازهای مشتریان و تنوع تولیدات ودر نتیجه بقاء در میدان رقابت ، بهبود وضعیت سازمان به تنهایی کافی نبوده بلکه باید کل زنجیره تامین کارامد و منسجم گردد........

کلمات کلیدی

, تجارت الکترونیک , مدیریت زنجیره تامین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044915,
author = {فکور ثقیه, امیر محمد},
title = {تجارت الکترونیک و مدیریت زنجیره تامین},
journal = {روش},
year = {2004},
volume = {14},
number = {88},
month = {November},
issn = {1021-7630},
pages = {44--48},
numpages = {4},
keywords = {تجارت الکترونیک ، مدیریت زنجیره تامین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تجارت الکترونیک و مدیریت زنجیره تامین
%A فکور ثقیه, امیر محمد
%J روش
%@ 1021-7630
%D 2004

[Download]