مهندسی آبیاری و آب ایران, دوره (5), شماره (17), سال (2014-10) , صفحات (67-82)

عنوان : ( بررسی فاکتورهای مؤثر در اجرای سدهای زیرزمینی، مطالعه موردی: سد زیرزمینی میان رود راور در استان کرمان )

نویسندگان: ایمان آقاملائی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

احداث سدهای زیرزمینی یکی از راهکارهای مفید و مؤثر در تأمین آب در مقیاس کوچک، جهت مصارف مختلف میباشد. این سازهها در اقلیم های خشک و نیمه خشک برای تأمین آب و مقابله با بحران کم آبی و خشکسالی در بسیاری از دره ها و خشک رودها با هزینه کم قابل اجرا هستند. احداث این سدها می تواند به بهبود وضعیت آبخوان ها و حفظ محیط زیست منجرگردد. در این پژوهش فاکتورهای مورد نیاز جهت انتخاب یک مکان مناسب برای احداث سد زیر زمینی در رودخانه میان رود شهرستان راور در استان کرمان مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مطالعات دفتری بر روی اطلاعات موجود و بررسیهای صحرایی استفاده شده است. پس از بررسی های اولیه بر روی سایت، مطالعات ژئوالکتریک جهت اطلاع از شرایط عمقی زمین شامل ضخامت و نوع رسوبات در محل محور و مخزن سد انجام گردید. با انجام حفاری دستی و بررسی های ژئوتکنیکی، علاوه بر بررسی وضعیت نوع رسوبات و سنک کف در محل محور، عمق سطح آب مشخص و میزان جریان زیر سطحی اندازه گیری گردید. علاوه براین در حد فاصل شهر راور تا محل سایت، روند تغییرات کیفی آب زیرقشری ناشی از انحلال رسوبات بستر رودخانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که سایت انتخابی از وضعیت مناسبی برای احداث سد زیر زمینی برخوردار می باشد.

کلمات کلیدی

, سد زیرزمینی, جریان زیربستری, راور, اقلیم خشک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044925,
author = {آقاملائی, ایمان and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد},
title = {بررسی فاکتورهای مؤثر در اجرای سدهای زیرزمینی، مطالعه موردی: سد زیرزمینی میان رود راور در استان کرمان},
journal = {مهندسی آبیاری و آب ایران},
year = {2014},
volume = {5},
number = {17},
month = {October},
issn = {2251-7359},
pages = {67--82},
numpages = {15},
keywords = {سد زیرزمینی، جریان زیربستری، راور، اقلیم خشک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فاکتورهای مؤثر در اجرای سدهای زیرزمینی، مطالعه موردی: سد زیرزمینی میان رود راور در استان کرمان
%A آقاملائی, ایمان
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%J مهندسی آبیاری و آب ایران
%@ 2251-7359
%D 2014

[Download]