ماشین های کشاورزی, دوره (4), شماره (2), سال (2014-11) , صفحات (226-235)

عنوان : ( تولید نفت زیستی از پیرولیز سریع بقایای ذرت و چوب اکالیپتوس در رآکتور بستر سیال )

نویسندگان: محمدعلی ابراهیمی نیک , آوا حیدری , حبیب اله یونسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیرولیز سریع یک از فناوری‌های جذاب برای تولید سوخت مایع (نفت زیستی) از زیست‌توده است که پتانسیل زیادی برای استفاده در صنعت و حمل‌ونقل دارد. ضایعات ذرت (چوب و کلش) و چوب اکالیپتوس به‌عنوان دو منبع لیگنوسلولزی، از فراوانی زیادی در سطح جهان برخوردار هستند. در این مطالعه پیرولیز سریع این دو ماده تحت دمای 500 درجه سانتی‌گراد، جریان گاز حامل 660 لیتر در ساعت، اندازه ذرات 2-1 میلی‌متر و نرخ تغذیه 80، 90 و 110 گرم در ساعت مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش‌ها به‌صورت پیوسته در یک رآکتور بستر سیال انجام شد. میعان بخارات پیرولیزی در 3 مرحله سرمایشی (15، 0 و 40- درجه سانتی‌گراد) به‌اضافه مرحله جذب الکترواستاتیک صورت می‌پذیرفت. نتایج نشان داد که افزایش نرخ تغذیه در هر دو ماده خام ابتدا باعث افزایش تولید نفت زیستی و سپس کاهش آن می‌شود. بیشترین میزان نفت زیستی به‌میزان 22/4 درصد از چوب اکالیپتوس در نرخ تغذیه 90 گرم در ساعت به‌دست آمد. کارایی تولید نفت زیستی از پیرولیز سریع بقایای ذرت به‌طور متوسط کمتر از چوب اکالیپتوس بود. در تمامی آزمایش‌ها، نفت به‌دست آمده از چگالنده الکترواستاتیک قهوه‌ای پررنگ با ویسکوزیته بسیار بالا بود.

کلمات کلیدی

انرژی های تجدیدپذیر؛ پیرولیز سریع؛ زیست توده؛ نرخ تغذیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044969,
author = {ابراهیمی نیک, محمدعلی and حیدری, آوا and حبیب اله یونسی},
title = {تولید نفت زیستی از پیرولیز سریع بقایای ذرت و چوب اکالیپتوس در رآکتور بستر سیال},
journal = {ماشین های کشاورزی},
year = {2014},
volume = {4},
number = {2},
month = {November},
issn = {2228-6829},
pages = {226--235},
numpages = {9},
keywords = {انرژی های تجدیدپذیر؛ پیرولیز سریع؛ زیست توده؛ نرخ تغذیه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تولید نفت زیستی از پیرولیز سریع بقایای ذرت و چوب اکالیپتوس در رآکتور بستر سیال
%A ابراهیمی نیک, محمدعلی
%A حیدری, آوا
%A حبیب اله یونسی
%J ماشین های کشاورزی
%@ 2228-6829
%D 2014

[Download]