مسکن و محیط روستا, دوره (33), شماره (147), سال (2014-10) , صفحات (101-116)

عنوان : ( عوامل مؤثر بر تحقق پذیری کاربری‌های پیشنهادی در طرح‌های هادی روستایی ایران )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , ام البنین هراتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هر مکان روستایی با توجه به میزان جمعیت ساکن در آن، جهت پاسخگویی به نیازهای آنان باید عملکردها و کاربری‌های گوناگون را در خود داشته باشد. برای آن که فعالیت‌های مختلف در مکان‌های مناسب استقرار یابد و روابط مطلوبی با همدیگر داشته باشند، تدوین طرح ارزیابی کاربری زمین به دنبال تهیه برنامه کاربری اراضی ضروری به نظر می‌رسد. هدف این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر تحقق‌پذیری کاربری‌های پیشنهادی در طرح‌های هادی روستایی از دیدگاه سه گروه (کارشناسان بنیاد، اساتید و مشاورین طرح‌های هادی) می‌باشد. روش به‌کاررفته در این تحقیق، فرایند تحلیل سلسله مراتبی یا AHP است. به این ترتیب از ارتباط بین اهداف، معیارها، زیر معیارها و معرف‌ها یک ساختار سلسله مراتبی تهیه شده است. سپس ضریب اهمیت معیارها و زیر معیارها، وزن معرف‌ها، و امتیاز نهایی شاخص‌ها و معرف‌ها محاسبه و سازگاری منطقی قضاوت‌های کارشناسان مربوطه بررسی شد. مراحل یادشده، با استفاده از نرم‌افزار Expert Choice، صورت گرفته است. دلایل تحقق‌پذیری در 5 گروه دلایل اقتصادی، اجتماعی، فضایی-کالبدی، اکولوژیک و سازمانی- مدیریتی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نظرات سه گروه اساتید دانشگاه، کارشناسان و مهندسین مشاور بنیاد مسکن، شاخص مدیریتی (با وزن 405/0)، اقتصادی (با وزن 3/0)، اجتماعی (با وزن 157/0)، فضایی- کالبدی (با وزن 098/0) و در نهایت شاخص اکولوژیک (با وزن 04/0) به ترتیب اولویت 1 تا 5 را در تحقق‌پذیری کاربری‌های پیشنهادی دریافت کرده‌اند.

کلمات کلیدی

, عوامل اقتصادی, عوامل فضایی, عوامل اجتماعی, عوامل مدیریتی, عوامل اکولوژیک, سکونتگاه روستایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044974,
author = {عنابستانی, علی اکبر and هراتی, ام البنین},
title = {عوامل مؤثر بر تحقق پذیری کاربری‌های پیشنهادی در طرح‌های هادی روستایی ایران},
journal = {مسکن و محیط روستا},
year = {2014},
volume = {33},
number = {147},
month = {October},
issn = {2008-4994},
pages = {101--116},
numpages = {15},
keywords = {عوامل اقتصادی، عوامل فضایی، عوامل اجتماعی، عوامل مدیریتی، عوامل اکولوژیک، سکونتگاه روستایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل مؤثر بر تحقق پذیری کاربری‌های پیشنهادی در طرح‌های هادی روستایی ایران
%A عنابستانی, علی اکبر
%A هراتی, ام البنین
%J مسکن و محیط روستا
%@ 2008-4994
%D 2014

[Download]