کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز , 2014-05-12

عنوان : ( آیا فرهنگ مصرفی در ایران متناسب با الگوی مصرف اسلامی و شرایط کنونی اقتصاد ایران می باشد؟ (مصرف گرایی در ایران) )

نویسندگان: مسعود همایونی فر , فائزه رضایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مصرف به عنوان یکی از اجزای مهم مخارج ملی، تاثیر قابل توجهی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید و رشد اقتصادی دارد؛ بنابراین بررسی فرهنگ مصرفی متناسب با شرایط کنونی اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد و توسعه در شرایط تحریم و فشار از سوی نیروهای خارجی از ارکان مهم توسعه و رشد می باشد. بنابراین ما به دنبال بررسی این موضوع هستیم که آیا فرهنگ مصرف در برای تخمین تابع مصرف طی سال ARDL ایران متناسب با الگوهای اسلامی و توسعه پایدار می باشد یا خیر؟ برای این مهم از روش 89 و بررسی های آماری استفاده نموده ایم. بنابریافته های مطالعه، الگوی مصرف در ایران متناسب با فرهنگ اسلامی و - های 1341 توسعه پایدار نمی باشد و نمی تواند موجب رشد و توسعه کشور در شرایط کنونی شود. بر اساس نتیجه گیری، الگوی مصرف اسلامی الگویی است که نیازهای جامعه ی ما را برای رسیدن به رشد و توسعه ی پایدار در راستای اهداف استراتژی اقتصاد مقاومتی برآورده می نماید بنابراین الگوی مصرف کنونی نیازمند اصلاح در راستای فرهنگ اسلامی می باشد.

کلمات کلیدی

, فرهنگ مصرفی, توسعه ی پایدار, مصرف گرایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044979,
author = {همایونی فر, مسعود and رضایی, فائزه},
title = {آیا فرهنگ مصرفی در ایران متناسب با الگوی مصرف اسلامی و شرایط کنونی اقتصاد ایران می باشد؟ (مصرف گرایی در ایران)},
booktitle = {کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز},
year = {2014},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {فرهنگ مصرفی، توسعه ی پایدار، مصرف گرایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آیا فرهنگ مصرفی در ایران متناسب با الگوی مصرف اسلامی و شرایط کنونی اقتصاد ایران می باشد؟ (مصرف گرایی در ایران)
%A همایونی فر, مسعود
%A رضایی, فائزه
%J کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
%D 2014

[Download]