اولین کنگره بین المللی فنآوری، ارتباطات و دانش , 2014-11-26

عنوان : ( تشخیص هوشمند آپنه خواب و نوع آن مبتنی بر ویژگی سیگنال تنفسی قفسه سینه و اشباع اکسیژن خون )

نویسندگان: زهرا عابدی , نادیا نقوی , فریبرز رضایی طلب ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آپنه خواب یک بیماری نسبتا شایع است که در اثر وقفه‏های تنفسی در هنگام خواب شبانه ایجاد می‏گردد. ثبت پلی‏سومنوگرافی روش تشخیصی استاندارد برای سندرم آپنه-هیپوپنه می باشد که جهت تشخیص این بیماری در یک دوره خواب شبانه استفاده می شود. هدف از انجام این پژوهش تشخیص و طبقه‏بندی خودکار انواع آپنه خواب بر اساس اعمال الگوریتم‏های طبقه‏بندی‏کننده به سیگنال‏های تلاش تنفسی قفسه سینه و اشباع اکسیژن خون می باشد. سیگنال‏ها حاصلِ ثبت پلی‏سومنوگرافی از 54 نفر (18 نفر سالم، 18 نفر دارای آپنه خواب انسدادی و 18 نفر دارای آپنه خواب مرکزی) می‏باشد. در این مقاله، برخی ویژگی‏های زمانی، فرکانسی، طیفی متداول و غیرخطی از این دو سیگنال استخراج و سپس توسط هر یک از دو روش الگوریتم ژنتیک و تجزیه و تحلیل مولفه‏های اصلی(PCA) ، به استخراج ویژگی‏های بهینه پرداخته و در نهایت طبقه‏بندی کننده ماشین بردار پشتیبان برای دسته‏بندی ویژگی‏ها در سه کلاس افراد سالم، آپنه انسدادی و آپنه مرکزی به کار گرفته شده است. میانگین صحت نتایج سیستم تشخیص خودکار بیماری و طبقه‏بندی کننده نوع آپنه خواب به سه کلاس افراد سالم، آپنه انسدادی و آپنه مرکزی، به ازای الگوریتم ژنتیک برابر 2/90درصد (محدوده 8/95-5/87) و به ازای الگوریتم تجزیه و تحلیل مولفه‏های اصلی برابر 7/66درصد در مجموعه داده‏های تست مشاهده گردید.

کلمات کلیدی

, آپنه خواب, الگوریتم ژنتیک, سیگنال اشباع اکسیژن خون, سیگنال تلاش تنفسی قفسه سینه, ماشین بردار پشتیبان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045034,
author = {عابدی, زهرا and نقوی, نادیا and فریبرز رضایی طلب},
title = {تشخیص هوشمند آپنه خواب و نوع آن مبتنی بر ویژگی سیگنال تنفسی قفسه سینه و اشباع اکسیژن خون},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی فنآوری، ارتباطات و دانش},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آپنه خواب، الگوریتم ژنتیک، سیگنال اشباع اکسیژن خون، سیگنال تلاش تنفسی قفسه سینه، ماشین بردار پشتیبان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشخیص هوشمند آپنه خواب و نوع آن مبتنی بر ویژگی سیگنال تنفسی قفسه سینه و اشباع اکسیژن خون
%A عابدی, زهرا
%A نقوی, نادیا
%A فریبرز رضایی طلب
%J اولین کنگره بین المللی فنآوری، ارتباطات و دانش
%D 2014

[Download]