صوت و ارتعاش, دوره (1), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (15-26)

عنوان : ( ارتعاشات در سیستم‌های چرخدنده‌ای )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , امین ثقفی , ایمان ثقفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چرخدنده‌ها به عنوان یکی از منابع مهم ارتعاشات و صدا در سیستم‌های دوار صنعتی شناخته شده ‌اند. پیش‌بینی و کنترل ارتعاشات چرخدنده‌ها به منظور طراحی یک سیستم انتقال چرخدنده‌ای بهینه مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. مدل‌های متنوعی از چرخدنده‌ها برای اهداف مختلفی ارائه شده‌ اند که از مهم‏ترین این اهداف می‌توان به بررسی و تحلیل ارتعاشی، تحلیل تنش، کنترل نوفه، تحلیل پایداری، قابلیت اطمینان و عمر خستگی سیستم اشاره نمود. این پژوهش به بررسی و مطالعه ارتعاشات سیستم‌های انتقال چرخدنده‌ای، تحقیقات و پیشرفت‌های انجام گرفته در این زمینه می‌پردازد. بطور کلی، مدل‌های ریاضی و عوامل مؤثر در دینامیک غیرخطی سیستم‌های چرخدنده‌ای بررسی و همچنین به موارد و موضوعات قابل تأمل برای تحقیقات بیشتر در این زمینه نیز اشاره می‌گردد.

کلمات کلیدی

چرخدنده؛ ارتعاشات غیرخطی؛ سیستم انتقال؛ جعبه‏
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045049,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and ثقفی, امین and ایمان ثقفی},
title = {ارتعاشات در سیستم‌های چرخدنده‌ای},
journal = {صوت و ارتعاش},
year = {2012},
volume = {1},
number = {1},
month = {June},
issn = {2383-1839},
pages = {15--26},
numpages = {11},
keywords = {چرخدنده؛ ارتعاشات غیرخطی؛ سیستم انتقال؛ جعبه‏ دنده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارتعاشات در سیستم‌های چرخدنده‌ای
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A ثقفی, امین
%A ایمان ثقفی
%J صوت و ارتعاش
%@ 2383-1839
%D 2012

[Download]