دومین همایش ملی انرژی های نو و پاک , 2013-12-05

عنوان : ( بررسی آثار اقتصادی و کاربردهای انرژی خورشیدی )

نویسندگان: شهاب متین , مسعود همایونی فر , محب اله مطهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایران با وجود اینکه یکی از کشورهای نفت خیز جهان به شمار می رود و دارای منابع عظیم گاز طبیعی می باشد، خوشبختانه به علت شدت تابش خورشید در اکثر مناطق آن، اجرای طرح های خورشیدی الزامی و امکان استفاده از انرژی خورشید در سطح کشور، می تواند صرفه جویی مهمی در مصرف نفت و گاز را به همراه داشته باشد. انرژی خورشیدی یکی از منابع تامین انرژی رایگان، پاک و عاری از اثرات مخرب زیست محیطی است که از دیرباز به روش های گوناگون مورد استفاده بشر قرار گرفته است. بحران انرژی در سال های اخیز، کشورهای جهان را بر آن داشت که با مسائل مربوط به انرژ برخوردی متفاوت نمایند. در این میان جایگزینی انرژی های فسیلی با انرژی خورشیدی به منظور کاهش و صرفه جویی در مصرف انرژی، کنترل عرضه و تقاضای انرژی و کاهش انتشار گازهای آلاینده با استقبال فراوانی رو به رو شده است. در این مقاله با معرفی انرژی خورشیدی و کاربردها در مصارف نیروگاهی و غیرنیروگاهی سعی در آشنایی هرچه بیشتر با این انرژی پاک و رایگان شده است.

کلمات کلیدی

, انرژی خورشیدی, کاربردها, آثار, رشد اقتصادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045068,
author = {متین, شهاب and همایونی فر, مسعود and مطهری, محب اله},
title = {بررسی آثار اقتصادی و کاربردهای انرژی خورشیدی},
booktitle = {دومین همایش ملی انرژی های نو و پاک},
year = {2013},
location = {همدان, ايران},
keywords = {انرژی خورشیدی، کاربردها، آثار، رشد اقتصادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آثار اقتصادی و کاربردهای انرژی خورشیدی
%A متین, شهاب
%A همایونی فر, مسعود
%A مطهری, محب اله
%J دومین همایش ملی انرژی های نو و پاک
%D 2013

[Download]